دفتر توسعه آموزش(EDO)

 

 
«دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی»


دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی در مهر ماه سال 1386 با هدف ارتقا کیفی آموزش تاسیس گردید. این دفتر به منظور دستیابی به هدف مذکور، با بهره گیری از کارشناسان و صاحب نظران آموزش پزشکی و مشارکت اعضای هیات علمی، نقش های زیر را ایفا می نماید: 

 

 1

تدوین و بازنگری برنامه های درسی و کوریکولوم آموزشی و
 Lesson plan دروس رشته های علوم آزمایشگاهی، رادیولوژِی و دروس عمومی

 2

تدوین دفترچه های راهنمای مطالعاتی دانشجو در دروس مختلف

3

تدوین دفترچه های Log book جهت دروس عملی به منظور اطلاع دانشجویان

4

آموزش اساتید و دانشجویان و توانمند سازی آنان در قالب برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز

5

همکاری در تدوین برنامه های عملیاتی دانشکده در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه

6

ارزشیابی کیفی آموزش سالانه و ترمی اعضاء هیات علمی و ارائه گزارش های مربوطه به مراجع ذی ربط

7

همکاری در انجام ارزشیابی درونی گروه های آموزشی و ارزشیابی بیرونی با نظارت EDC

8

تجزیه و تحلیل و روان سنجی آزمون های مورد اجرا در دانشکده

9

پیگیری و اجرای برنامه های مرکز توسعه آموزش دانشگاه در دانشکده

10

انجام مداخلات آموزشی و پژوهش های مرتبط با آموزش و ترغیب و راهنمایی دانشجویان و اساتید به منظور انجام اینگونه فعالیت ها

11

اجرای تکنولوژی های نوین آموزشی (Micro teaching ، تهیه فیلم و اسلاید های آموزشی و .... )  

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/07/28
تعداد بازدید:
1000
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal