ریاست

 

دکتر صدیقه شریف زاده

Dr.Sedigheh Sharif Zadeh

نام و نام خانوادگی: دکتر صدیقه شریف زاده

سمت: رئیس دانشکده پیراپزشکی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی ایمنی شناسی 

رشته تحصیلی: دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس:  32289113

پست الکترونیکی: sharifsd@sums.ac.ir

شرح وظایف ریاست دانشکده

1-     نظارت بر امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اداری مالی دانشکده و برطرف کردن مشکلات و موانع موجود در هرحوزه به منظور هموار کردن مسیر علمی فرهنگی

             دانشجویان و گام برداشتن در جهت ارتقاء دانشکده در همه امور

2-     مدیریت دقیق بر طراحی و اجرای برنامه استراتژیک یک ساله، پنج ساله و ده ساله دانشکده

3-     نظارت بر حسن انجام شرح وظایف گروه های آموزشی رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، زبان، معارف اسلامی و عمومی(شامل تربیت بدنی، فارسی، کامپیوتر)

4-     مسئولیت امور مربوط به آزمایشگاه غربالگری نوزادان استان

5-     ارتباط با مسئولین محترم دانشگاه از طریق شرکت در شوراهای مختلف جهت پیگیری امور مربوط به دانشکده

6-     تلاش درجهت ارتقاء علمی و عملی اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان

                                      

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/16
تعداد بازدید:
1466
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal