باشگاه پژوهشی
تعریف باشگاه پژوهشی
مرکزی جهت سازماندهی ، پشتیبانی و هماهنگی گروههای تحقیقاتی دانشجویی و مکانی برای سازماندهی کلیه فعالیتهای پژوهشی دانشجویان و نیز پژوهشگران دانشجو که به قصد توانمند سازی و هدایت ایشان و ارائه و دستاورد های تحقیقاتی به برنامه ریزی می پردازد.

 
 
 اهداف باشگاه
ایجاد فرصت پژوهش بصورت فراگیر جهت کلیه دانشجویان علوم پزشکی با نگرش ایجاد فرهنگ عامه پژوهش.
استعدادیابی استعدادهای پژوهشی از میان دانشجویان علوم پزشکی با ایجاد بستری مناسب و انگیزه ی مناسب جهت جذب ایشان.
ترغیب و توسعه فعالیت دسته جمعی و کار گروهی در بین دانشجویان.
تربیت دانشجویان توانمند و دانشمند در حیطه علوم مربوطه.
ساماندهی و سازماندهی گروههای تحقیقاتی و توسعه ی کمی و کیفی آنها با تاکید بر فعالیت تحقیقات گروهی کارآمد.
حمایت کامل و قدم به فدم از پژوهشگران دانشجو در مراحل عملیاتی طرحهای تحقیقاتی و ثبت ابداعات و اختراعات با ایجاد تسهیلات سخت افزاری و نرم افزاری لازم جهت امور مذکور.
ایجاد کانون نظریه و اتاق فکر جهت خلق و ارائه ایده های نو دانشجویی.
فراهم سازی خدمات آموزشی در امر پژوهش با ارائه خدمات منظم و مدون.
نیاز سنجی و تعیین اولویت های پژوهشی بومی و ملی در راستای پژوهشهای کاربردی و بنیادی.
صیانت از مالکیت معنوی و طراحی راهکارهای حمایتی قبل ، حین و بعد از پژوهش جهت دانشجویان همراه ارائه مبانی اخلاق پژوهش.
جذب منابع مالی ، انسانی و فیزیکی و پیگیری افزایش سهم پژوهشی دانشجویی از بودجه های تحقیقاتی و حرکت به سمت و سوی نظام تشویق.
ارتقا و توسعه نظام اطلاع رسانی و گسترش ارتباطات دانشجویی در حوزه پژوهش و معماری سیستم اطلاعات و Database ها و در نهایت بهبود ساختار تشکیلاتی پژوهشی.
 
 
دبیر باشگاه پژوهشی
توسط سرپرست باشگاه پژوهشی از بین دانشجویان فعال باشگاه پژوهشی با توجه به CV و توانایی های مدیریتی و دیگر توانایی های فردی انتخاب می شود و حکم مسئولیت خود را برای 2 سال از ایشان می گیرد.

 
شرح وظایف دبیر باشگاه پژوهشی
ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیت های کلیه واحد های باشگاه پژوهشی
مدیریت جلسات شورای مرکزی و ارائه صورت جلسه مریوطه به سرپرست
تعیین مسئولین واحد ها و گروه های مختلف باشگاه پژوهشی با تایید سرپرست و صدور حکم مسئولیت آنان
نظارت بر جمه آوری مستندات کلیه فعالیت های باشگاه پژوهشی
ارتباط با باشگاه های پژوهشی دیگر دانشکده ها
برنامه ریزی جهت بودجه و تعیین امکانات مورد لزوم باشگاه پژوهشی
تهییه آیین نامه سالیانه جهت اداره امور باشگاه پژوهشی

 
واحد آموزش
برگزاری کارگاه های توانمند سازی پژوهش براساس برنامه فصلی
نگارش و تصحیح محتویات کارگاه های توانمند سازی
تشکیل و آموزش تیم مدرسین کارگاه توانمند سازی
برگزاری کارگاه های پیشرفته برای مدرسین و اعضای ویژه
تدوین متون آموزشی پیرامون امور پژوهشی
هماهنگی برنامه های آموزشی بین گروهی
هماهنگ کارگاه های توانمند سازی خارج دانشگاهی

 
واحد پژوهشی
نظارت بر انجام امور پژوهشی در باشگاه پژوهشی
پیگیری روند تصویب و داوری طرح های ارسالی به باشگاه پژوهشی
ارائه مشاوره به دانشجویان در کلیه مراحل پروژه تحقیقاتی
پیگیری و نظارت بر امور Research Affinity Groups
اعلام نیاز اولویت برگزاری کارگاه ها به واحد آموزش
همکاری با واحد انتشارات در زمینه نشر مطالب علمی – پژوهشی
تعیین اولویت های پژوهشی دانشجویان بر اساس اولویت های کشوری

 
واحد اطلاع رسانی و انتشارات
 
اطلاع رسانی پیرامون کلیه فعالیت ها و برنامه های باشگاه پژوهشی
انتشار نشریه الکترونیکی و چاپی جهت پیشبرد اهداف باشگاه پژوهشی و اطلاع رسانی
پیگیری روند تایید و چاپ کتاب های دانشجویی
تهیه بانک های اطلاعاتی از اعضا، فعالیت ها، کارگا ها، مدرسین، طرح های مصوب و ...
تشکیل شبکه ایمیل جهت اطلاع رسانی

 
واحد اجرایی
پیگیری امور اداری و نامه نگاری های لازم پیرامون فعالیت های باشگاه پژوهشی
اعطای جوایز علمی چاپ مقالات توسط اعضا در نشریات داخلی و بین المللی
پیگیری امور مالی و تصویب بودجه طرح های تحقیقاتی
تامین بودجه جهت برگزاری کنگره های سالیانه و جوایز علمی
تامین بودجه های جاری باشگاه پژوهشی
تامین هزینه های برگزاری کارگاه های توانمند سازی
تامین امکانات مورد لزوم باشگاه پژوهشی
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/16
تعداد بازدید:
34
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal