کتاب ها و نشریات

 97-96  

·          Acupuncture : ترجمه دکتر علیرضا صالحی ،دکتر مریم مرزبان، دکتر محمدهادی ایمانیه، دکتر نسیرین شکرپور

·         شربت کده عطار هارونی : دکتر منیژه عبدالهی

 

 

96-95

 

·         انگلیسی تخصصی اتاق عمل : دکتر نسرین شکرپور، دکتر شاداب مصلحی ،دکتر علی مهبودی

·         انگلیسی تخصصی دندانپزشکی : سیدمحمد جعفری، دکتر لاله خجسته، دکتر نسرین شکرپور،دکتر شاداب مصلحی

·         اصول و روش های ازمایشگاهی در بانک خون: دکتر حبیب اله گل فشان ، دکتر صدیقه شریف زاده ،دکتر محمدحسین قهرمانی

·         انگلیسی تخصصی پرستاری: دکتر لاله خجسته، دکتر نسرین شکرپور،دکتر زهرا شهسوار ،دکتر علی مهبودی

·         انگلیسی تخصصی پزشکی :دکتر لاله خجسته، دکتر نسرین شکرپور،دکتر فاطمه فاضلی،دکتر علی مهبودی

·         انگلیسی تخصصی مامایی : دکتر لاله خجسته، دکتر نسرین شکرپور،دکتر زهرا شهسوار،دکتر سارا کاشفیان نائینی

·         انگلیسی بینا سنجی : دکتر نسرین شکرپور، دکتر فاطمه صدیق

 95-94

·         زیست شناسی پرتوی : دکتر رضا فردید، دکتر مسعود نجفی

·         تصیح کتاب هدایه المتعلمین فی الطلب : منیژه عبدالهی

·      Semi-specialized English : دکتر فرامرز امین لاری ،دکتر فرهاد پاکدل،دکتر محمد رفعت بخش،دکتر نسرین شکرپور، دکتر فاطمه صدیق،دکتر علی مهبودی

·          Reading science& Medicine in English : دکتر محمد رفعت بخش ، دکتر نسرین شکرپور ،دکتر قدرت اله کامیاب ،دکتر علی مهبودی

·         A preparatory step toward academic Reading comprehension:دکتر نسیرین شکرپور،دکتر شاداب مصلحی،دکتر علی مهبودی

·         تألیف کتاب Improving Reading skills : دکتر نسرین شکرپور،دکتر علی مهبودی

 94-93

·         آسیب شناسی زبان و خط فارسی : دکتر محمد حسین قهرمانی ،دکتر محمد صادق محقق زاده، دکتر آرش زارعیان

·         مدیریت و کنترل کیفیت در تصویربرداری پزشکی: دکتر غلامحسین حدادی، مهندس محمدباقر حدادی

تاریخ به روز رسانی:
1398/11/06
تعداد بازدید:
629
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal