استاد مشاور

 آشنایی با وظایف و حیطه اختیارات اساتید مشاور 

 

در راستای هدایت هدفمند امور تحصیلی دانشجویان جهت رشد وشکوفایی هر چه بیشتر آنان با تعیین اهداف، وظایف و ساختار اجرایی مشخص به منظور پیشگیری از افت تحصیلی، فراهم کردن زمینه های ارتقا علمی و رفع مشکلات آموزشی، پژوهشی، فردی، اجتماعی و رفاهی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی، کمیته مرکزی استاد مشاور در دانشگاه علوم پزشکی شیراز شکل گرفته است . در این راستا واحدهای ذیربط دانشگاهی با ارائه خدمات مربوطه خواهند توانست در نیل به اهداف فوق الذکر اساتید مشاور را همراهی نمایند.

در هر دانشکده معاونت آموزشی به عنوان مسئول اساتید مشاور دانشکده می باشد که وظیفه برنامه ر یزی و نظارت بر فعالیت استادان مشاور را بر عهده دارد. ( معاونت آموزشی مختار است ، فرد دیگری را با نظر کمیته مرکزی به عنوان مسئول اساتید مشاور انتخاب نموده و وظایف محوله را تفویض اختیار نماید.)

کمیته مرکزی استاد مشاور در سطح دانشگاه به ریاست معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل می گردد که تصمیم گیری در جهت اجرای آیین نامه استاد مشاور را بر عهده دارد.

شرح وظایف استاد مشاور:

1-     تشکیل پرونده برای دانشجویان که شامل تکمیل:

الف: فرم های اطلاعات فردی، تحصیلی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی دانشجو لازم به ذکر است که فرم های از پیش آماده شده، توسط دانشجو در هنگام ثبت نام تکمیل می شود و به استاد مشاور تحویل می گردد.

ب: فرم وضعیت تحصیلی دانشجو که شامل خلاصه اطلاعات نیم سال تحصیلی وی می باشد که توسط حوزه معاونت آموزشی دانشکده ارجاع خواهد شد.

پ: تصویر کارنامه پایان هر نیم سال تحصیلی دانشجو که توسط آموزش دانشکده ارسال خواهد شد.

2-  ارزیابی مداوم و شناخت وضعیت تحصیلی دانشجو ( نمرات میان ترم توسط آموزش دانشکده به اساتید مشاور ویژه در اسرع وقت ارسال گردد.)

3-     شناخت و آگاهی نسبت به استعدادها و توانایی های بالقوه دانشجو

4-  تائید کلیه فرم های ، گواهی پزشکی، مهمانی، انتقال، جابه جایی ، حذف و اضافه دانشجویان ، وام های تحصیلی ، امکانات رفاهی و ...

5-     بررسی علل افت تحصیلی و کمک به دانشجو

6-     اعلام مشکلات تحصیلی به مدیر گروه مربوطه

7-     آشنا کردن دانشجو به مقررات و قوانین آموزشی

8-     تشکیل فرم های موجود و ارائه گزارش در پایان هر ترم تحصیلی

9-  کمک به رشد استعدادها و یا حل مشکلات دانشجو، با توجه به وظایف و خدمات ارائه شده توسط واحدهای ذیربط دانشگاه پس از هماهنگی با مسئول اساتید مشاور دانشکده.

 لازم به ذکر است که واحدهای زیر قادر به مساعدت به اساتید مشاور می باشند ( حیطه وظایف و روند ارجاع به پیوست ضمیمه 
می باشد.)

الف: دفتر نهاد مقام معظم رهبری                                               ب: معاونت فرهنگی و اداره مشاوره و راهنمایی

ج: معاونت دانشجویی                                                              ت: اداره کل آموزش            

ث: دفتر استعدادهای درخشان

 

مدیریت امور دانشجویی:

این مدیریت قادر است در خصوص ارائه امکانات ورزشی ، رفاهی شامل انواع وام ها، تسهیلات خوابگاه، تغذیه و مشاوره های مختلف در زمینه های روحی و روانی را به دانشجویان تحت پوشش اساتید مشاور ارائه نماید.

لازم به ذکر است که اداره راهنمایی ومشاوره به عنوان یکی از واحهای تابعه قادر به ارائه خدمات مشاوره روحی و روانی به دانشجویان مورد نیاز خواهد بود.

اساتید مشاور هر دانشکده خواهند توانست جهت استفاده از امکانات فوق، هماهنگی را با معاونین دانشجویی- فرهنگی دانشکده مربوطه به عمل آورند.

اداره کل آموزش:

این اداره قادر است پاسخگو مشاوره در خصوص کلیه مسایل آموزشی دانشجویان در خصوص تعداد واحد درسی، قوانین حذف و اضافه ، نمرات ودیگر موارد مرتبط باشد.

جهت طی این فرایند در صورتیکه مسئول اساتید مشاور دانشکده قادر به حل مشکل آموزشی نباشد نامبرده ملزم است با هماهنگی اداره کل آموزش در این خصوص مشاوره نماید.

دفتر استعدادهای درخشان:

دفتر استعدادها وعملکردهای درخشان دانشگاه در راستای نیل به اهداف جذب شناسایی حمایت و هدایت استعدادهای برتر موظف به اجرای مصوبات وزارت و عهده دار کلیه امور سیاستگزاری و اجرائی مرتبط با استعدادهای درخشان زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه می باشد. با توجه به اینکه استعداد برتر و نخبگی یک فرایند پویا است، نقش حمایتی و هدایتی اساتید فرهیخته در این راستا محرز می باشد.

-    اعطای تسهیلات دفتر ، منوط به بررسی از سوی اساتید مشاور و سپس صدور معرفی نامه جهت دانشجویان متقاضی می باشد.

-    نیازسنجی و معرفی دانشجویان برتر جهت شرکت در کارگاه های آموزشی از سوی اساتید مشاور انجام می شود.

-    صدور معرفی نامه با امضاء استاد مشاور جهت دانشجویان استعداد درخشان به ارگانها و سازمانها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه که امکان استفاده از دانش و توان آنها را داشته باشند و ارسال آن به دفتر استعدادهای درخشان

-    دفتر در راستای انجام اقدامات قانونی در راستای امکان شرکت در آزمونهای مقاطع بالاتر انجام وظیفه می کند.

-    تمامی آئین نامه ها و دستورالعملهای تسهیلات اعطایی به دانشجویان استعداد درخشان در هسته استعدادهای درخشان دانشکده ها موجود می باشد.

ارتباط اساتید مشاور با دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه از طریق مسئول هسته استعدادهای درخشان هر دانشکده صورت می پذیرد.

معاونت فرهنگی

- کلاس های فوق برنامه

- کلاس های فرهنگی سیاسی

- شرکت در اردوهای تفریحی ، زیارتی ، سیاحتی درون استانی ( حرم احمد ابن موسی (ع) و ...) ، برون استانی (مشهد مقدس، قم، جمکران و ...) و خارج از کشور (حج عمره ، عتبات عالیات، سوریه و ...)

حج عمره و عتبات دارای قوانین خاص خود می باشد که در مواقع مقرر مقررات آن اعلام می گردد و امکان تصمیم گیری فردی وجود ندارد و تابع مقررات سازمان حج و زیارت می باشد.

- تهیه بسته های فرهنگی و کتاب چه به عنوان هدیه و چه راهکار تربیتی

- عضویت دانشجو در کانون های مختلف فرهنگی، مذهبی، هنری

- کار دانشجویی برای رفع نیازهای مادی و آمادگی پذیرش مسئولیت در آینده

- در صورتی که اهل قلم و نوشتن باشند هم می توانند درخواست راه انداز نشریه بدهند یا در سایر نشریات دانشجویی مشارکت نمایند (در زمینه هزینه طراحی، چاپ نشریات کمک هزینه در نظر گرفته می شود.)

- امکان حضور دانشجو در فعالیتهای فرهنگی خوابگاه ها اعم از نمازخانه و سایر فعالیتهای فرهنگی مثل فیلم، مطبوعات، کتابخانه و مراسم

- همکاری در برگزاری همایش ها و نمایشگاه های دانشجویی که دارای بار فرهنگی باشد.

- امکان ارائه وام زیارتی و معرفی جهت دریافت وام بنیاد علوی برای دانشجویان مستعد و محروم

اساتید مشاور هر دانشکده خواهند توانست جهت استفاده از امکانات فوق برای دانشجویان با ارائه معرفی نامه به معاونین دانشجویی – فرهنگی دانشکده ، هماهنگی لازم را به عمل آورند.

دفتر نهاد مقام معظم رهبری :

مرکز مشاوره و پاسخ دینی همراز با بهره گیری از اساتید مجرب حوزه و دانشگاه خدمات زیر را به دانشگاهیان ارائه می نماید.

*واحد مشاوره حضوری

الف) مشاوره فردی

-    دانشگاهیان می توانند با مراجعه حضوری به مرکز مشاوره و تعیین وقت با اساتید ذیل مشاوره داشته باشد.

   اسامی اساتید                                            زمینه های مشاوره

-  آقای دکتر صحراییان                                     روانشناسی

- آقای حکمت آرا                                            اعتقادی، ازدواج،.....

 - آقای رکنی                                                تحصیلی،سیاسی،تحلیل خبری

- آقای سبحانی                                              ......

- آقای جعفری                                              .......

- آقای خشنود                                               اعتقادی و.......

- سرکار خانم احمدیان                                    اعتقادی ،اجتماعی،اخلاقی

- سرکار خانم مقتدایی                                    عقیدتی،اخلاقی

- سرکار خانم علیایی                                      خانواده ، تحصیلی، مهارتهای ارتباطی، ....

- سرکار خانم زارع مؤیدی                                اعتقادی، .....

- سرکار خانم هنروران                                    اعتقادی، روابط دختر و پسر ، ازدواج،....

ب) مشاوره گروهی

بنا به در خواست دانشگاهیان و موضوعات پیشنهادی مشترک آنان، بخش مشاوره گروهی را با استفاده از اساتید برجسته برگزار می نماید.

*واحد مشاوره اینترنتی

دانشگاهیان می توانند با مراجعه به سایت http:// porseman.org پرسشهای خود را مطرح کنند و پاسخ های آن را در همان سایت مشاهده نمایند.

ههمچنین از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی فوق می توانند سؤالات ،شبهات و پیشنهادهای خود را مطرح نمایید.

*واحد نشست ها و کارگاهها

مرکز مشاوره همراز با توجه به نیاز دانشگاهیان در زمینه پاسخ گویی به مسائل مختلف اعتقادی........... نشستها و کارگاهها را به صورت ماهانه برگزار می نماید.

 

*واحد شبکه کاغذی پاسخگو

این واحد سؤالات و پاسخهای آن را با موضوعات مختلف اعتقادی و با هدف دسترسی آسان  به پاسخ سؤالات ، به صورت شبکه کاغذی پاسخگو و در قالب بروشورهای کم حجم به دانشکده ها ، بیمارستان ها، ادارات و خوابگاهها و.... ارائه می نماید.

*نشریه همراز

نشریه فرهنگی – تربیتی همراز سعی دارد با ارتباط  دوسویه پاسخگوی سؤالات مذهبی – فرهنگی- تربیتی و اجتماعی دانشگاهیان (دانشجویان-اساتید و کارکنان)به صورت مکتوب باشد. گستره توزیع این نشریه دانشکده ها،خوابگاهها،بیمارستانها و شبکه های بهداشت در سطح شیراز و شهرستانهای استان می باشد.

خدمات طلایی مرکز مشاوره همراز

خدمات کارت سبز (ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

-          امکان مشاوره تلفنی با اساتید مشاوره

-          اشتراک رایگان نشریه همراز

-          اشتراک رایگان شبکه کاغذی پاسخگو

-          اشتراک نیم بها نشریه پرسمان

-    دریافت برنامه ها،و مطلع شدن از مسابقات،اردوها،کتابهای جدید و سایر محصولات فرهنگی نهاد رهبری از طریق smsوemil و.....

-          امکان دریافت کتابهای پرسش و پاسخ دانشجویی(پرسمان) با 40% تخفیف

-          اولویت ثبت نام در کارگاههای مشاوره گروهی و مرکز فرهنگی خانواده

آشنایی با واحدهای زیر مجموعه نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

-          حوزه دانشجویی شهید آیت اله بهشتی

-          مدرسه مطالعاتی فارا(فراگیری آموزه های اسلامی با رویکرد آثار استاد مطهری

-          مرکز فرهنگی خانواده (مجری برنامه های آموزشی و مشاوره ای خانواده)

-          کسا (کانون سادات دانشگاه علوم پزشکی)


 جهت ورود به صفحه اختصاصی آیین نامه های استاد مشاور اینجا کلیک کنید       فرم های مورد نیاز

                فرم اطلاعات فردی 
                فرم مراجعه به استاد مشاور

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/21
تعداد بازدید:
903
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal