طرح تحول آموزش

معرفی مسئولین بسته های طرح تحول در نظام آموزشی در دانشکده پیراپزشکی

نام بسته

مسئول بسته

 

بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

خانم دکتر ریتا  عرب سلغار

 

بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی، تمرکززدایی و ارتقا توانمندیآ قای دکتر غلامحسین تمدن 

پایش بسته های تحولی

خانم دکتر صدیقه شریف زاده

 

بسته توسعه آموزش مجازی

خانم دکتر لاله خجسته

 

بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی

بسته توسعه و ارتقا زیر ساخت های علوم پزشکی

خانم دکتر جمیله صابرزاده

 

بسته اعتباربخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی

خانم دکتر نسرین شکرپور

 

بسته ارتقا نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

آقای دکتر  حقانی

 

بسته حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم

آقای دکتر محمد علی تخشید

 

بسته بین الملل سازی آموزش

آقای دکتر علی فرهادی

 

بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای

آقای دکتر رضا فردید

 

بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

خانم دکتر فاطمه مرادی

 

کارشناس طرح تحول و نوآوری در آموزش

خانم قائدی

 

رابط تحول در دانشکده

خانم قائدی ، 273

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/08/05
تعداد بازدید:
675
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal