نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مگامنو دانشکده پیراپزشکیمگامنو دانشکده پیراپزشکی
معرفی‌دانشکده
امور‌آموزشی
امور‌پژوهشی
خدمات‌
ساختار‌سازمانی
پاراکلینیک
ارتباط‌باما
منو شو_دانشكده پيراپزشكي
Collapse دانشكده پيراپزشكيدانشكده پيراپزشكي
معرفی دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشی</span>امور آموزشی
آموزش مجازی
استاد مشاور
لینک های مفید
طرح تحول آموزش
آموزش واحد بین الملل
امور اساتید
استعداد های درخشان
تقویم آموزشی سال تحصیلی
امور کلاس ها
تحصیلات تکمیلی
دفتر توسعه آموزش(EDO)
گروه ژورنالیزم پزشکی
گروه زبان انگلیسی
گروه عمومی
گروه رادیولوژی
گروه علوم آزمایشگاهی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشی</span>امور پژوهشی
امکانات پژوهشی
علم سنجی
مقالات / پایان نامه ها
عملکرد سالیانه پژوهشی
کتاب ها و نشریات
ارتباط با صنعت
مرکز رایانه
باشگاه پژوهشی
کتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیکی</span>خدمات الکترونیکی
خدمات غیر الکترونیکی
سامانه تحت وب آزمایشگاه غربالگری نوزادان
سامانه نوید
سامانه سبا
سامانه درگاه
سامانه LMS کلاس مجازی
اتوماسیون اداری
سرویس ایمیل دانشگاه
سامانه حضور و غیاب
فرم نظر سنجی از ارباب رجوع
فرم پیشنهادات و انتقادات
فرم طرح شکایات
فرم پرسش و پاسخ
فرم ثبت نام در کمیته تحقیقات دانشکده
کلاس های مجازی آفلاین گروه علوم آزمایشگاهی
کلاس های مجازی آنلاین
آموزش مجازی الزامات حفاظت فردی در برابر آلودگی به کوئید-19
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کلینیک</span>کلینیک
سامانه تحت وب آزمایشگاه غربالگری نوزادان
آزمایشگاه غربالگری نوزادان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساختار سازمانی</span>ساختار سازمانی
تشکل های دانشجویی
کمیته ها
معاونت ها
ریاست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با ما</span>ارتباط با ما
انتقادات و پیشنهادات
پرسش و پاسخ
شکایات
پرسش های متداول
نظر سنجی
شماره تلفن
آدرس
ورود و ثبت نام
گالری تصاویر
Collapse ریاست1ریاست1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد فناوری اطلاعات</span>واحد فناوری اطلاعات
معرفی فناوری اطلاعات
معرفی کارکنان
شرح وظایف
اینترنت و ایمیل
راهنمای اتوماسیون اداری
فرم ها و فرآیندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد روابط عمومی</span>واحد روابط عمومی
مدیریت روابط عمومی
معرفی واحد روابط عمومی
واحد حفاظت فیزیکی
Collapse معاونت ها1معاونت ها1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت آموزشی</span>معاونت آموزشی
معرفی معاونت
معرفی معاون آموزشی
فعالیت های معاونت
معرفی کارکنان
فرم ها و فرآیند ها
آیین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت دانشجویی و فرهنگی</span>معاونت دانشجویی و فرهنگی
معرفی معاونت
معرفی معاون دانشجویی و فرهنگی
فعالیت های معاونت
معرفی کارکنان
فرم ها و فرآیند ها
آیین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت پشتیبانی</span>معاونت پشتیبانی
معرفی معاونت
معرفی معاون پشتیبانی
فعالیت های معاونت
معرفی کارکنان
فرم ها و فرآیند ها
آیین نامه ها
فرم ها و فرآیند ها
Collapse روابط عمومی1روابط عمومی1
معرفی روابط عمومی
فرم ها و فرآیندها
Collapse گروه علوم آزمایشگاهیگروه علوم آزمایشگاهی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شناسنامه گروه</span>شناسنامه گروه
مدیر گروه
اساتید
کارکنان و کارشناسان
امکانات آموزشی و پژوهشی
مقالات اساتید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه هفتگی</span>برنامه هفتگی
کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی
کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
کارشناسی ارشد هماتولوژی
کارشناسی پیوسته استهبان و داراب
آرایش دروس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه کارآموزی</span>برنامه کارآموزی
راهنما
فرم ارزشیابی
برنامه امتحانات
سرفصل دروس
نتیجه امتحانات
منابع آموزشی
Collapse گروه رادیولوژیگروه رادیولوژی
شناسنامه گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه هفتگی</span>برنامه هفتگی
آقای دکتر فردید
آقای دکتر مهدوی
آقای دکتر حقانی
آقای دکتر صفری
آقای دکتر مصلح شیرازی
آقای دکتر حدادی
برنامه کارآموزی و آزمایشگاهها
آرایش دروس
سرفصل دروس
برنامه امتحانات
نتیجه امتحانات
Collapse گروه عمومیگروه عمومی
شناسنامه گروه
برنامه ارائه دروس
برنامه امتحانات
سرفصل دروس
نتیجه امتحانات
لینک های مفید
منابع آموزشی
دانشجویان جدیدالورود
Collapse گروه زبان انگلیسیگروه زبان انگلیسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شناسنامه گروه</span>شناسنامه گروه
مدیر گروه
اساتید
کارکنان و کارشناسان
امکانات آموزشی و پژوهشی
برنامه هفتگی
آرایش دروس
برنامه امتحانات
نتیجه امتحانات
منابع آموزشی
لینک های مفید
Collapse گروه ژورنالیزم پزشکیگروه ژورنالیزم پزشکی
شناسنامه گروه
برنامه هفتگی
برنامه کارآموزی
آرایش دروس
برنامه امتحانات
نتیجه امتحانات
سرفصل دروس
منابع آموزشی
لینک های مفید
ژورنال کلاب
دانشجوهای ورودی جدید
Collapse آزمایشگاه غربالگری نوزادانآزمایشگاه غربالگری نوزادان
معرفی آزمایشگاه غربالگری نوزادان
کارکنان
راهنمای پذیرش و مراکز نمونه گیری
فرم ها و فرآیندها
مطالب آموزشی
خدمات پست پیشتاز
دانشگاه های علوم پزشکی طرف قرارداد
Collapse دفتر توسعه آموزشدفتر توسعه آموزش
مدیریت دفتر توسعه آموزش
کارشناسان و رابطین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ریزی درسی</span>برنامه ریزی درسی
گروه علوم آزمایشگاهی
گروه رادیولوژی
گروه زبان انگلیسی
گروه عمومی
فرم ها
لینک های مفید
ارتباط یا سایر مراکز توسعه آموزش
راهنماهای آموزشی سامانه های آموزش مجازی
Collapse تحصیلات تکمیلیتحصیلات تکمیلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی رشته های تحصیلات تکمیلی</span>معرفی رشته های تحصیلات تکمیلی
بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری پزشکی)
هماتولوژی (خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون)
رادیوبیولوژی
ژورنالیزم پزشکی
راهنمای پایان نامه
لینک های مفید
برنامه‌های آموزشی مصوب مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته
Collapse استعدادهای درخشاناستعدادهای درخشان
معرفی
اهداف
شرایط عضویت و ادامه
تسهیلات
Collapse امور اساتید1امور اساتید1
روند تشکیل پرونده ارتقا
آیین نامه ها
Collapse کتابخانه2کتابخانه2
درباره ما
Collapse کارگاه های آموزشیکارگاه های آموزشی
دانشجویان
هیات علمی
معرفی کارکنان
سامانه نوپا
سامانه منبع‌یاب
کتابخانه دیجیتال
راهنمای نرم‌افزار کتابخانه
نرم افزار کتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بوروشور آموزشی</span>بوروشور آموزشی
بوروشور راهنمای کتابخانه
بوروشور آموزشی
تازه های کتاب
پایگاه های اطلاعاتی تخصصی
اطلاعیه‌ها
ساعات کار کتابخانه
Collapse کمیته ها2کمیته ها2
کمیته طرح تکریم
کمیته مستند سازی
کمیته آموزش
کمیته پیشنهادات
شورای آموزشی دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته های تحول اداری</span>کمیته های تحول اداری
معرفی کمیته تحول اداری
کمیته سیانت از حقوق شهروندی
کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی
کمیته رسیدگی به شکایات
کمیته مدیریت سبز
کمیته آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی
کمیته منتخب
کمیته ترفیعات
شورای EDO
شورای تحصیلات تکمیلی
کمیته سلامت اداری
کمیته استاد مشاور
کمیته هسته پیشرفت تحصیلی
Collapse انجمن های دانشجوییانجمن های دانشجویی
کمیته ورزشی
شورای صنفی آموزشی
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل
انجمن اسلامی دانشجویان
بسیج دانشجویی
Collapse انجمن های علمیانجمن های علمی
معرفی انجمن علمی
خون
دیابت، پیشگیری و مراقبت
سلامت
تکنولوژی پرتو شناسی
علوم کامپیوتر
علوم آزمایشگاهی
Collapse مگامنو دانشکده پیراپزشکی_1-bacupمگامنو دانشکده پیراپزشکی_1-bacup
معرفی دانشکده
امور آموزشی
امور پژوهشی
خدمات
ساختار سازمانی
پارا کلینیک
ارتباط با ما
Collapse منو شو_دانشکده پزشکی1منو شو_دانشکده پزشکی1
مدیریت کارکنان
کشیک
فرم / فرآیند / آیین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
ارتباط با ما
Collapse کلاس های مجازی گروه علوم آزمایشگاهیکلاس های مجازی گروه علوم آزمایشگاهی
کلاس های مجازی دکتر حبیب الله گل افشان
Collapse باشگاه پژوهشیباشگاه پژوهشی
صفحه اصلی باشگاه پژوهشی
فرم عضویت کمیته تحقیقات دانشجوییکلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal