تشکل های دانشجویی
انجمنها و تشکلهای دانشجویی یکی از بزرگترین بسترهایی است که دانشجو در کنار آموزشهای علمی به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در آن میپردازد. وقوف و آگاهی دانشجویان به چارچوبهای حقوقی و مدنی فعالیت در این تشکلها، موجبات استحکام و پایداری یک تشکل را فراهم میآورد که خود منجر به رشد و شکوفایی جامعه و به تبع آن جامعه انسانی و فرهنگی میگردد.
هر دانشجو با توجه به روحیه ای که دارد در جهت اجتماعی شدن و فرهنگی نگریستن، یکی از این مسیرها را بر می گزیند تا با سپری ساختن ایام دانش اندوزی و فرهنگ آموزی، شخصیت پرورش یافته و رشد نموده و خویش را به جامعه خود عرضه نماید.
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/14
تعداد بازدید:
764
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal