فارسي |  Language:  English     


فهرست شماره تلفن هاي دانشكده پيراپزشكي
دانلود در قالب word دانلود در قالب pdf
نام واحد تلفن مستقیم
نام واحد تلفن مستقیم
ریاست دانشكده 32289113 تلفن خانه 
                      
32270238
معاونت پشتيباني 32270300 322708239
حسابداری 32279507 32270240
امور عمومی 32278636 32295023
مركز تحقيقات علوم آزمايشگاهي 32270301 32294720
آزمایشگاه غربالگری نوزادان 32283743 32270233
دفتر هماهنگی نشریات  32280415 32270232
دفتر مجله IJMS 32279780
32279781
32297867
بوفه32279781

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-2 11:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ