منشور اخلاقي دانشكده پيراپزشكي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  استان فارس


الف) رعايت اخلاق
    رعايت اخلاق اسلامي و عمل به وظايف ديني كه همانا لازمه آن صداقت، امانت داري، آراستگي ظاهر و گشاده رويي است را در سر لوحه برخورد با گيرندگان خدمت قرار داده و از تدبير نظم و آينده نگري در جهت اهداف اين مجموعه غفلت نخواهيم كرد.
ب) مديريت زمان
با حضور به موقع درمحل كار و سرعت و دقت و انجام امور تلاش مي كنيم تا ضمن ارتقاء كيفيت كارها را و هم زمان انجام آن ها را به حداقل ممكن برسانيم
ج) كيفيت و بهره وري
در جهت حفظ بهره وري و ارتقاء كيفيت در كليه عرصه هاي فرهنگي ، آموزشي و پ‍ژوهشي تلاش و تأكيد مستمر داشته و در اين راستا پذيراي نظرات و پيشنهادات سازنده ارباب رجوع و همكاران خواهيم بود.
د) مشاركت عمومي
شعار ما استفاده از تخصص ، تجربه و همكاري همه جانبه كليه مديران، اساتيد و كاركنان به عنوان اجزاي تشكيل دهنده فرايندهاي خدمت رساني دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در جهت پيشبرد بهينه امور و جلب رضايت روز افزون ارباب رجوع مي باشد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-1-18 14:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ