فرم ها و فرايندهاي درون سازمان دانشكده پيراپزشكي


 فرايندهاي برتر سال 96 که منجر به رضایت مندی ارباب رجوع شده است:

1. فرایند استاد مشاور دانشجویان
    حوزه معاونت آموزشی
مستندات

2. فرایند برگزای آزمون های مجازی
مستندات

3. فرایند تسویه حساب با کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی
مستندات

4. فرایند بررسی و جداسازی نمونه‌های تکراری ارسالی از مراکز بهداشتی درمانی شهرستان‌ها
به آزمایشگاه غربالگری نوزادان

مستنداتتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-29 15:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ