فرم ها و فرايندهاي درون سازمان دانشكده پيراپزشكي


 فرايندهاي برتر سال 95 که منجر به رضایت مندی ارباب رجوع شده است:

1. فرایند استاد مشاور دانشجویان
    حوزه معاونت آموزشی
مستندات

2. فرایند برنامه‌ریزی کلاس‌ها 
حوزه معاونت آموزشی
مستندات

3. فرایند بررسی شرایط کار با سیستم‌های کامپیوتری
حوزه معاونت پشتیبانی
مستندات

4. فرایند بررسی نمونه‌های ارسالی از مراکز بهداشتی درمانی شهرستان‌ها
به آزمایشگاه غربالگری نوزادان

مستنداتتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-25 11:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ