فرم ها و فرايندهاي درون سازمان دانشكده پيراپزشكي


 فرايندهاي برتر سال 96 که منجر به رضایت مندی ارباب رجوع شده است:


1. فرایند برگزای آزمون های مجازی
مستندات

2. فرایند تسویه حساب با کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی
مستندات

3. فرایند بررسی و جداسازی نمونه‌های تکراری ارسالی از مراکز بهداشتی درمانی شهرستان‌ها
به آزمایشگاه غربالگری نوزادان

مستندات

4. فرایند برگزاری دوره های کارآموزی در گروه رادیولوژی
    حوزه معاونت آموزشی
مستنداتتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-18 9:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ