كميته مستندسازي فرايندهاي دانشكده پيراپزشكي
 


 
هم زمان با پیشرفت همه جانبه علوم و فنون در جهت ارتقاء کیفی خدمات و محصولات در سال های اخیر ، تغییرات شگرفی در نظام ارائه خدمات آموزشی ، بهداشتی و درمانی در سراسر دنیا به وقوع پیوسته است که کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده است. عدم وجود برنامه ها و اهداف دقیق و مشخص، نبود ساختار سازمانی مناسب، روشن و شفاف نبودن فرایندها ، عدم آگاهی پرسنل از فرایند ها و عدم وجود شرح وظایف تعریف شده برای کارکنان معمولا باعث ایجاد تنش و ناهماهنگی بین واحد های مختلف سازمان، پرسنل وارباب رجوع می شود.

با توجه به سیاست گزاری های وزارت بهداشت ، درمان  و آموزش پزشکی ، فلسفه مدیریت جامع کیفیت به عنوان پایه مشترکی برای بهبود عملکرد کلیه کارکنان ومدیران در تمام سطوح این سازمان انتخاب گردیده است تا به اندیشه و عمل آنها جهت گیری های لازم را بدهد.مدیریت جامع کیفیت بر اساس تعدادی فرضیات واصول استوار است که آن را از سایر رویکردهای مدیریتی متمایز می کند. اولین و مهمترین اصل این رویکرد بیانگر این موضوع است که : فرایند ها منشأ بیشتر مشکلات مربوط به کیفیت می باشند وتا موقعی که فرآیند ها اصلاح نشوند، مشکلات حل نخواهد شد اگر به جای اینکه مشکلات محور قرار گیرند فرایند ها را محور قرار دهیم، فرآیند ها را روشن ترسیم نماییم و نقاط ضعف آنها را بشناسیم واصلاح کنیم،  قطعا مشکلات به طور ریشه ای حل خواهند شد.

هر سازمانی شامل کارکنان وفرایند ها است وعملکرد کارکنان تحت تاثیر تعامل همه اجزاء و عناصر سیستم هاست . مواد ، تجهیزات ، نیروی انسانی ، سیاست ها ، روش های کاری و بالاتر از همه فرایند سازمانی که تبلور ارزشهاست ، بر نحوه ارائه خدمات تأثیر می گذارند.لذا، در راستای رسالت آموزشی واطلاع رسانی کمیته ارتقاء کیفیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، به منظور آشنایی مدیران ، کارکنان وارباب رجوع با عملکرد فرایند ها وایجاد زبان مشترک به منظور بحث وگفتگو ، تبادل نظر ، انتقال تجربیات ، بهبود عملکرد و در یک جمله فراهم نمودن رضایت خاطر ارباب رجوع فرآیند های دانشکده پیراپزشکی مستند سازی گردیده است، امید است این اقدام بتواند گامی مثبت در جهت ارائه خدمات ارزنده تر به مراجعین این دانشکده باشد.

دکتر صدیقه شریف زاده

رئیس دانشکده پیراپزشکی


 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-29 15:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ