فارسي |  Language:  English     
 کمیته آموزش ضمن خدمت


امروزه آموزش نیروی انسانی سازمانها با توجه به تغییرات فزاینده علم و فن آوری، نیازهای تخصصی و حرفه ای جدید،  دستیابی به منابع انسانی کارآمد در نظام اداری، به عنوان گامی موثر و مفید در جهت بهسازی و نوسازی توانمندی کارکنان مورد تاکید سازمانها خصوصا سازمانهای یادگیرنده و پویاست.

کمیته آموزش دانشکده پیراپزشکی نیز با هدف هدايت کليه امور آموزشي، پژوهشي و تربيت نيروي انساني در زمينه های مختلف مي باشد. اين كميته در جهت ارتقاء كمي و كيفي توانمنديهاي کارکنان در كليه واحدهاي  دانشکده اي فعاليت مي نمايد و در اين رابطه مبادرت به برگزاري دوره هاي آموزشي مختلفي نموده است.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-1 13:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ