شرح وظايف مديران روابط عمومي و فرهنگي واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 
 
1

جمع آوري و گزارش نويسي كليه اخبار و رويدادهاي واحد مربوطه و ارسال آن به روابط عمومي طبق جداول فوري هفتگي و ماهانه براساس اهميت و فوريت عناوين

2

گرداوري و گزارش آمار و عملكرد فعاليتهاي واحدهاي تحت پوشش و ارسال آن به روابط عمومي پس از تدوين و تلخيص

3
انعكاس برنامه هاي در دست اقدام واحد مربوطه به روابط عمومي قبل از انجام برنامه

4


انجام ماموريت هاي محوله از سوي روابط عمومي در واحد مربوطه همچون اطلاع رساني برخي موضوعات مورد نظر روابط عمومي در بين كاركنان واحد مربوطه و ساير موارد مشابه

5


هماهنگي قبلي با روابط عمومي و اخذ مجوز در خصوص هرگونه ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي از قبيل ارسال خبر يا اطلاعيه به مطبوعات ، خبرگزاري ها و صدا و سيما و يا برگزاري مصاحبه ها و كنفرانسهاي مطبوعاتي مشابه

6
كمك در ايجاد و تسهيل ارتباط بين كاركنان با تعدا كاركنان به مديريت و سازمان با ساير مخاطبين

7
ارائه گزارش عملكرد فعاليتهاي خويش حداقل هر سه ماه يك بار به صورت خلاصه به روابط عمومي مركزي

8
تلاش در جهت ارتقاي دانش و مهارتهاي روابط عمومي شركت در دوره هاي آموزشي مربوطه 

9
تلاش در جهت تثبيت جايگاه و فعال سازي روابط عمومي واحد مربوطه

10


هماهنگي جهت بازديدها و سفرهاي رياست محترم دانشگاه و مسئولين روابط عمومي به واحد مربوطه و تهيه گزارش و ارسال آن


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-4-29 10:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ