نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مگامنو دانشکده پیراپزشکیمگامنو دانشکده پیراپزشکی
معرفی‌دانشکده
امور‌آموزشی
امور‌پژوهشی
خدمات‌الکترونیکی
ساختار‌سازمانی
پاراکلینیک
ارتباط‌باما
منو شو_دانشكده پيراپزشكي
Collapse دانشكده پيراپزشكيدانشكده پيراپزشكي
معرفی دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشی</span>امور آموزشی
آموزش مجازی
تقویم آموزشی
استاد مشاور
لینک های مفید
طرح تحول آموزش
آموزش واحد بین الملل
امور اساتید
استعداد های درخشان
تقویم آموزشی سال تحصیلی
امور کلاس ها
تحصیلات تکمیلی
دفتر توسعه آموزش(EDO)
گروه ژورنالیزم پزشکی
گروه زبان انگلیسی
گروه عمومی
گروه رادیولوژی
گروه علوم آزمایشگاهی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشی</span>امور پژوهشی
امکانات پژوهشی
علم سنجی
مقالات / پایان نامه ها
عملکرد سالیانه پژوهشی
کتاب ها و نشریات
ارتباط با صنعت
مرکز رایانه
باشگاه پژوهشی
کتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیکی</span>خدمات الکترونیکی
کلاس های مجازی گروه علوم ازمایشگاهی
فرم نظر سنجی از ارباب رجوع
فرم پیشنهادات و انتقادات
فرم طرح شکایات
فرم پرسش و پاسخ
فرم ثبت نام در کمیته تحقیقات دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کلینیک</span>کلینیک
آزمایشگاه غربالگری نوزادان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساختار سازمانی</span>ساختار سازمانی
تشکل های دانشجویی
کمیته ها
معاونت ها
ریاست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با ما</span>ارتباط با ما
انتقادات و پیشنهادات
پرسش و پاسخ
شکایات
پرسش های متداول
نظر سنجی
شماره تلفن
آدرس
ورود و ثبت نام
گالری تصاویر
Collapse ریاست1ریاست1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد فناوری اطلاعات</span>واحد فناوری اطلاعات
معرفی فناوری اطلاعات
معرفی کارکنان
شرح وظایف
اینترنت و ایمیل
راهنمای اتوماسیون اداری
فرم ها و فرآیندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد روابط عمومی</span>واحد روابط عمومی
مدیریت روابط عمومی
معرفی واحد روابط عمومی
واحد حفاظت فیزیکی
Collapse معاونت ها1معاونت ها1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت آموزشی</span>معاونت آموزشی
معرفی معاونت
معرفی معاون آموزشی
فعالیت های معاونت
معرفی کارکنان
فرم ها و فرآیند ها
آیین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت دانشجویی و فرهنگی</span>معاونت دانشجویی و فرهنگی
معرفی معاونت
معرفی معاون دانشجویی و فرهنگی
فعالیت های معاونت
معرفی کارکنان
فرم ها و فرآیند ها
آیین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت پشتیبانی</span>معاونت پشتیبانی
معرفی معاونت
معرفی معاون پشتیبانی
فعالیت های معاونت
معرفی کارکنان
فرم ها و فرآیند ها
آیین نامه ها
Collapse روابط عمومی1روابط عمومی1
معرفی روابط عمومی
فرم ها و فرآیندها
Collapse گروه علوم آزمایشگاهیگروه علوم آزمایشگاهی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شناسنامه گروه</span>شناسنامه گروه
مدیر گروه
اساتید
کارکنان و کارشناسان
امکانات آموزشی و پژوهشی
مقالات اساتید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه هفتگی</span>برنامه هفتگی
کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی
کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
کارشناسی ارشد هماتولوژی
کارشناسی پیوسته استهبان و داراب
آرایش دروس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه کارآموزی</span>برنامه کارآموزی
راهنما
فرم ارزشیابی
برنامه امتحانات
سرفصل دروس
نتیجه امتحانات
لینک های مفید
منابع آموزشی
Collapse گروه رادیولوژیگروه رادیولوژی
شناسنامه گروه
برنامه هفتگی
برنامه کارآموزی و آزمایشگاهها
آرایش دروس
سرفصل دروس
برنامه امتحانات
نتیجه امتحانات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منابع آموزشی</span>منابع آموزشی
لینک فایل های pdf
رسانه های آموزشی گروه
سی تی آنژیوگرافی
آموزش ام آز آی
آنژیوگرافی
لینک های مفید
Collapse گروه عمومیگروه عمومی
شناسنامه گروه
برنامه ارائه دروس
برنامه امتحانات
سرفصل دروس
نتیجه امتحانات
لینک های مفید
منابع آموزشی
Collapse گروه زبان انگلیسیگروه زبان انگلیسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شناسنامه گروه</span>شناسنامه گروه
مدیر گروه
اساتید
کارکنان و کارشناسان
امکانات آموزشی و پژوهشی
برنامه هفتگی
آرایش دروس
برنامه امتحانات
نتیجه امتحانات
منابع آموزشی
لینک های مفید
Collapse گروه ژورنالیزم پزشکیگروه ژورنالیزم پزشکی
شناسنامه گروه
برنامه هفتگی
برنامه کارآموزی
آرایش دروس
برنامه امتحانات
نتیجه امتحانات
سرفصل دروس
منابع آموزشی
لینک های مفید
ژورنال کلاب
Collapse آزمایشگاه غربالگری نوزادانآزمایشگاه غربالگری نوزادان
معرفی آزمایشگاه غربالگری نوزادان
کارکنان
راهنمای پذیرش و مراکز نمونه گیری
فرم ها و فرآیندها
مطالب آموزشی
خدمات پست پیشتاز
دانشگاه های علوم پزشکی طرف قرارداد
Collapse دفتر توسعه آموزشدفتر توسعه آموزش
طرح درس، طرح دوره و راهنمای مطالعه
ارتباط یا سایر مراکز توسعه آموزش
لینک های مفید
Collapse تحصیلات تکمیلیتحصیلات تکمیلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی رشته های تحصیلات تکمیلی</span>معرفی رشته های تحصیلات تکمیلی
بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری پزشکی)
هماتولوژی (خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون)
رادیوبیولوژی
ژورنالیزم پزشکی
راهنمای پایان نامه
لینک های مفید
برنامه‌های آموزشی مصوب مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته
Collapse استعدادهای درخشاناستعدادهای درخشان
معرفی
اهداف
شرایط عضویت و ادامه
تسهیلات
Collapse امور اساتید1امور اساتید1
روند تشکیل پرونده ارتقا
آیین نامه ها
Collapse کتابخانه2کتابخانه2
درباره ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگاه های آموزشی</span>کارگاه های آموزشی
دانشجویان
هیات علمی
معرفی کارکنان
سامانه نوپا
سامانه منبع‌یاب
کتابخانه دیجیتال
راهنمای نرم‌افزار کتابخانه
نرم افزار کتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بوروشور آموزشی</span>بوروشور آموزشی
بوروشور راهنمای کتابخانه
بوروشور آموزشی
تازه های کتاب
پایگاه های اطلاعاتی تخصصی
اخبار روز‌آمد
اطلاعیه‌ها
ساعات کار کتابخانه
Collapse کمیته ها2کمیته ها2
کمیته تحول اداری
کمیته طرح تکریم
کمیته مستند سازی
کمیته سبز
کمیته رسیدگی به شکایات
کمیته آموزش
کمیته پیشنهادات
شورای آموزشی دانشکده
کمیته منتخب
کمیته ترفیعات
شورای EDO
شورای تحصیلات تکمیلی
کمیته سلامت اداری
کمیته استاد مشاور
کمیته هسته پیشرفت تحصیلی
Collapse انجمن های دانشجوییانجمن های دانشجویی
کمیته ورزشی
شورای صنفی آموزشی
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل
انجمن اسلامی دانشجویان
بسیج دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انجمن های علمی</span>انجمن های علمی
معرفی انجمن علمی
خون
دیابت، پیشگیری و مراقبت
سلامت
تکنولوژی پرتو شناسی
علوم کامپیوتر
علوم آزمایشگاهی
Collapse مگامنو دانشکده پیراپزشکی_1-bacupمگامنو دانشکده پیراپزشکی_1-bacup
معرفی دانشکده
امور آموزشی
امور پژوهشی
خدمات
ساختار سازمانی
پارا کلینیک
ارتباط با ما
Collapse منو شو_دانشکده پزشکی1منو شو_دانشکده پزشکی1
مدیریت کارکنان
کشیک
فرم / فرآیند / آیین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
ارتباط با ما
Collapse کلاس های مجازی گروه علوم آزمایشگاهیکلاس های مجازی گروه علوم آزمایشگاهی
کلاس های مجازی دکتر حبیب الله گل افشان
Collapse باشگاه پژوهشیباشگاه پژوهشی
صفحه اصلی باشگاه پژوهشیکلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal