نام ونام خانوادگي:  روح اله زارع
سمت :سرپرست امور عمومی - رابط امور قراردادها
تحصيلات : کارشناس ارشد مدیریت
تلفن: 259

---------------------------------------------------------------------------------------


نام ونام خانوادگي:
ناهید عرفائی
سمت :
کارگزین
تحصيلات : کارشناس
تلفن: 270

-------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي:
غلام حسین بردبار
سمت : نامه رسان
تلفن: 216

  -------------------------------------------------------------------------------------


نام و نام خانوادگي: صديقه قاسمي
سمت : كارگزين
تحصيلات:كاردان تلفن: 211
 
-------------------------------------------------------------------------------------


نام و نام خانوادگي: اسمعیلی شیرازی
سمت : انباردار
تحصيلات:كارشناس
تلفن:
 205


-------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي:
مهدی لطیفی
سمت : کارپرداز
تحصيلات:كاردان
تلفن:
 269
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-17 13:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ