نام ونام خانوادگي:  علیرضا نوحه خوان
سمت : رابط امور قراردادها ، رابط ارزشيابي و رابط حقوقي
تحصيلات : ديپلم
تلفن: 276

---------------------------------------------------------------------------------------

نام ونام خانوادگي:  فرحناز فلامرزي
سمت : پرسنل اموراداري
تحصيلات : دیپلم 
تلفن: 272
---------------------------------------------------------------------------------------
 

نام ونام خانوادگي:
زهرا سركوبي
سمت :
دبیرخانه
تحصيلات : كاردان
تلفن: 273

-------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي:
غلام حسین بردبار
سمت : نامه رسان
تلفن: 298

  -------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي: مسعود سعيدي منش
سمت : بايگان
تحصيلات:كاردان
تلفن:
 271

  -------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي: صديقه قاسمي
سمت : كارگزين
تحصيلات:كاردان تلفن: 211
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-12-11 10:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ