نام ونام خانوادگي:  آقای روح اله زارع
سمت : سرپرست امور عمومی
تحصيلات :کارشناس ارشد مدیریت
تلفن: 259


 

نام ونام خانوادگي:  آقای مهدی لطیفی
سمت : کارپرداز
تحصيلات : کاردان
تلفن: 269

 

نام ونام خانوادگي:  آقای اسمعیلی شیرازی
سمت : انباردار
تحصيلات :
تلفن: 205 


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-17 13:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ