رادیولوژی
 
 
 
نام ونام خانوادگی: قاسم تقوی
رشته تحصيلی: کارشناس ارشد رادیولوژی
سمت : کارشناس رادیولوژی                                                                                                         
وضعيت استخدام : رسمی
تلفن داخلی :314
   
   
نام ونام خانوادگی:  معصومه عباسی کشکولی
رشته تحصيلی:کارشناس رادیولوژی
سمت : مدير گروه رادیولوژی                                                                                                         
وضعيت استخدام : رسمی
تلفن داخلی :317                                                                                                                                                 
 
نام ونام خانوادگی:  محمد قائدی زیر گر
رشته تحصيلی:کارشناس ارشد رادیولوژی
سمت : کارشناس رادیولوژی                                                                                                         
وضعيت استخدام : رسمی
تلفن داخلی :311
 
علوم آزمایشگاهی
 


  
نام ونام خانوادگی:مریم متوسل
رشته تحصيلی: کارشناس ارشدمیکروب شناسی                                                                                                  
تلفن داخلی :255
 
نام ونام خانوادگی:مرضیه اشرف منصوری
رشته تحصيلی: کارشناس علوم آزمایشگاهی                                                                                                  
تلفن داخلی :255


نام ونام خانوادگی:
رضارنجبران
رشته تحصيلی: کارشناس ارشد هماتولوژی                                                                                                  
تلفن داخلی :255

نام ونام خانوادگی:
محمداسماعیل خدمتی
رشته تحصيلی: کارشناس علوم آزمایشگاهی                                                                                                  
تلفن داخلی :256

نام ونام خانوادگی:
مسعود پورمسعود
رشته تحصيلی: کاردان علوم آزمایشگاهی                                                                                                  
تلفن داخلی :255                                                                                                                                   فنآوری اطلاعات
 
 

نام ونام خانوادگی: سینا فیلی
رشته تحصيلی: کارشناس نرم افزار کامپیوتر
سمت : مسئول IT                                                                                                                   
وضعيت استخدام : قراردادی
تلفن داخلی :226
 

نام ونام خانوادگی: رضا حسینی تزنگی
رشته تحصيلی:کارشناس نرم افزار کامپیوتر
سمت : کارشناس IT                                                                                                                   
وضعيت استخدام : قراردادی
تلفن داخلی :247
 
 
آموزش
 


 
 
نام ونام خانوادگی: حمیده نامی
رشته تحصيلی:کارشناس آمار 
سمت : کارشناس آموزش                                                                                                              
وضعيت استخدام : رسمی
تلفن داخلی :225 
 
 
نام ونام خانوادگی: زهرا سخنور
رشته تحصيلی:کارشناس مدیریت برنامه ریزی آموزشی 
سمت : کارشناس آموزش                                                                                                              
وضعيت استخدام : قراردادی
تلفن داخلی :216 
 


 

 
زبان انگلیسی
 


 
نام ونام خانوادگی: سپیده نوری نژاد
رشته تحصيلی: کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی
سمت : کارشناس زبان                                                                                                                 
وضعيت استخدام : قراردادی
تلفن داخلی :282 
 
 
فرهنگی
 
 
نام ونام خانوادگی:لیلا زارع
رشته تحصيلی: کارشناس
سمت : کارشناس فرهنگی                                                                                                             
وضعيت استخدام : رسمی
تلفن داخلی :227
 
پژوهشی
 
 


نام ونام خانوادگی:مژگان همتی 
رشته تحصيلی: کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی
سمت : مسئول کتابخانه                                                                                                            
وضعيت استخدام : پیمانی
تلفن داخلی :296


نام ونام خانوادگی:
مرضیه جورکش
رشته تحصيلی: کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی
سمت : کارشناس کتابداری                                                                                                            
وضعيت استخدام : رسمی
تلفن داخلی :295
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-23 12:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ