شرح وظايف حسابدار:


      1-رسیدگی و رفع مشکلات اسناد حسابداری واخواهی شده

      2- ثبت وتفکیک اسناد حسابداری

      3-بایگانی

      4-پیگیری اعتبارات تنخواه

      5-ارسال لیست بیمه کار کنان به اداره بیمه

      6-محاسبه و تنظیم لیست حق التدریسی

      7-کلیه کارهای بانکی مربوط به دانشکده

      8-حقوق کارکنان قراردادی

      9-اضافه کار کارکنان

      10-حقوق اساتید قراردادی

      11-کارانه کارکنان

      12-تهیه لیست بیمه کارکنان قراردادی

      13-رسیدگی اسناد حسابداری


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-22 7:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ