شرح وظایف رئیس حسابداری:

    1-هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی

    2-پیگیری و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدهای واحد

    3-حفظ وشناسایی وهمچنین نگهداری حساب اموال ماشین آلات و تجهیزات و دارایی های واحد

    4-کنترل امضاءاسناد مالی و اوراق تعهدآور بر اساس تفویض اختیارات ابلاغی ریاست

    5-اجرای کدینگ و سر فصلهای اعلام شده امور مالی

    6-اجرای عملیات مالی و تامین اعتبار کلیه پرداختها در چارچوب بودجه ابلاغی تخصیصی

    7-گزارش کتبی به امور مالی در مورد تشخیص پرداخت وجه خلاف مقررات قبل از پرداخت

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-3-21 16:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ