شيراز-  خیابان مشکین فام روبروی هتل هما دانشكده پیراپزشکی

کدپستی:7143914693

تلفن : 2270300-0713

  تلفاكس : 2289113-0713

پست الکترونیکی: salaha@sums.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-17 12:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ