شيراز-  خیابان مشکین فام روبروی هتل هما دانشكده پیراپزشکی

کدپستی:7143914693

تلفن : 2295023-0711

  تلفاكس : 2289113-0711

پست الکترونیکی: Neoscreenl @ sums.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-3-21 16:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ