نام و نام خانوادگي:
محبوبه جواهری

سمت:
كارشناس پژوهشي

مدرك تحصيلي: کتابداری


 

 
نام و نام خانوادگي: مریم السادات محتسبی

سمت: رابط كميته تحقيقات دانشجويي

مدرك تحصيلي: ایمنی شناسی پزشکی
 

نام و نام خانوادگي:
 رضا اعظمي

سمت: مسئول مركز اينترنت

مدرك تحصيلي: ديپلم 


 


 پرسنل كتابخانه دانشكده (زيرمجموعه معاونت پژوهشي)
  

                                           

 

                       

 


 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-13 12:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ