معاونت پژوهشی مسئولیت مدیریت، برنامه ریزی و نظارت بر امور حوزه پژوهش دانشکده را بر عهده دارد. هدایت فعالیت های پژوهشی دانشکده و حمایت از فعالیت های پژوهشی اساتید، محققان، دانشجویان، كاركنان بخشی از فعالیت های این معاونت است. معاونت پژوهشي دانشكده پيراپزشكي در صدد است كه با ايجاد انگيزه و ارائه تسهيلات مناسب، بستري براي توسعه كمي و كيفي پژوهش فراهم آورده و از اين مسير موجبات ارتقا بهداشت و سلامت و در نهايت توسعه پايدار كشور را فراهم سازد. وظایف و مسولیت هایی که بر عهده معاونت پژوهشی می باشد به شرح ذیل است:

 

 • برنامه‌ريزي جهت توسعه پژوهش در راستاي برنامه‌هاي استراتژيك دانشگاه
 • ارتباط مستمر با گروه هاي آموزشي دانشكده به منظور ارتقاء فرآيند پژوهش دانشكده
 • فراهم نمودن زمینه شرکت فعال اساتید ودانشجویان در سمینارهاي علمي داخلی و خارجی
 • ارزشیابی دوره اي فعالیت های کمی و کیفی حوزه پژوهشي
 • تعيين اولويت‌هاي پژوهشي دانشكده
 • نيازسنجي و برگزاری کارگاه های مرتبط با پژوهش جهت اعضاء هیئت علمی، کارشناسان و دانشجويان
 • بررسي مدارك و انتخاب پژوهشگران برتر گروه هاي آموزشي و انتخاب پژوهشگر نمونه در سطح دانشكده
 • سرپرستي و نظارت بر حسن اجراي انجام امور کمیته تحقیقات دانشجویی
 • سرپرستي و نظارت بر حسن اجراي انجام امور کتابخانه دانشكده
 • برگزاري و اداره شوراي پژوهشي و انتشارات دانشكده
 • شركت در شوراي پژوهشي دانشگاه

 


آدرس دهي صحيح در مقالات

گروه .... ، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران 

Department of …, School of Paramedical Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

مرکز تحقیقات ... ، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

  ... Research Center, School of Paramedical Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-5 9:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ