کمیته استاد مشاور


مسئول استاد مشاوردکتر طاهره کلانتری
تحصیلات Ph.D ویروس شناسی
رتبه علمیاستادیار
آدرس الکترونیکیkalantary @ yahoo.com
تلفن 2295023 داخلی 000

کارشناس استاد مشاوربابک حسانی
تحصیلات کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
تلفن 2295023 داخلی 273
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-29 15:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ