برنامه هفتگی کلاسها 
ساختمان شماره دو دانشکده پیراپزشکی

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبهاطلاعیه ها
پنج شنبهاطلاعیه  
ساختمان شماره یک دانشکده پیراپزشکی 

شنبه 

یکشنبه 
دوشنبه 

سه شنبه  
 چهارشنبه

اطلاعیه  

باسمه تعالی

برنامه مکان امتحانات دانشکده پیراپزشکی

 عنوان امتحان 

تاریخنام استادمکان امتحان 
   


 
  
 

 


 

  
       برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ