فضاي آموزشي دانشكده :

 

فضاي آموزشي برگزاری دروس عملي  

  گروه علوم آزمایشگاهی

 سايت كامپيوتر

 كتابخانه

 مركز تحقيقات علوم و فن آوری تشخیص آزمايشگاهي

 گروه رادیولوژی ومرکز تحقیقات علوم پرتوئی
  لابراتوار زبان

   فضاي آموزشي برگزاري دروس تئوري  

 

  - تعداد 11سالن با امكانات سمعي بصري ، به گنجايش تقريبي تعداد 40 نفر

 - تعداد 2 سالن با امكانات سمعي بصري ،به گنجايش تقريبي تعداد 25 نفر

 - تعداد 2 سالن با امكانات سمعي بصري ،به گنجايش تقريبي تعداد 30 نفر

 - تعداد 1 سالن اجتماعات با امكانات سمعي بصري ،به گنجايش تقريبي تعداد 100 نفر

 - تعداد 1 سالن با امكانات سمعي بصري ،جهت دانشجويان كارشناسي ارشد به گنجايش تقريبي 6 كامپيوتر

 - تعداد 1 سالن كنفرانس با امكانات سمعي بصري ،به گنجايش تقريبي تعداد 40نفر

 - تعداد 1 سالن كامپيوتر( شماره يك ) با امكانات سمعي بصري ، به گنجايش تقريبي تعداد 15 كامپيوتر

 - تعداد 1 سالن كامپيوتر ( شماره دو ) با امكانات سمعي بصري، به گنجايش تقريبي تعداد 30 كامپيوتر
  - تعداد 1 سالن اجتماعات با امكانات سمعي بصري ،به گنجايش تقريبي تعداد 70 نفر

           

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-25 9:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ