شرح وظایف امور آموزش دانشكده  

   1- ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان

   2- تهيه و تنظيم ليست ها و گزارشات مختلف مربوط به آموزش

   3- تهيه پيش نويس طرح هاي مختلف

   4- جمع آوري اطلاعات و آمار مربوط به دانشجويان

   5- تهيه گزارشات مربوط به وضعيت تحصيلي دانشجويان

   6- مسئوليت پاسخگوئي به مشكلات و سئوالات آموزشي دانشجويان

   7- تنظيم دروس و واحدهاي درسي دانشجويان

   8- هماهنگي با مسئول كارآموزي دانشجويان و تنظيم برنامه هاي و معرفي دانشجويان به درمانگاههاي مختلف و بيمارستانهاي شيراز

   9- ارسال برنامه دروس تئوري : كارآموزي و كارآموزي درعرصه براي اساتيد مربوطه و هماهنگي دوباره بعد از ارسال برنامه ها

   10- تهيه و تنظيم برنامه امتحانات دروس عمومي واختصاصي

   11- برگزاري امتحانات ميان ترم و پايان ترم دروس عمومي و اختصاصي

   12- تهيه و تنظيم پيش نويس نامه ها و مكاتبات روزمره

   13- تشكيل و نگهداري پرونده هاي تحصيلي دانشجويان

   14- واردكردن ريز نمرات دانشجويان در كامپيوتر جهت تهيه كارنامه هر نيمسال و ارائه به دانشجويان

   15- انجام امور مربوط به فارغ التحصيلان

   16- همكاري و راهنمائي دانشجويان در طول تحصيل

   17- اطلاع رساني به دانشجويان به طرق مختلف در خصوص مسائل آموزشي ، رفاهي ، فرهنگي و...

   18- برگزاري كلاس آشنائي با قوانين ومقررات آموزشي در بدو ورود دانشجويان جديد درهر سال

   19- انجام امور مربوط به شهريه دانشجويان ومعرفي آنان به حسابداري دانشكده

   20- تنظيم و اختصاص فضاهاي آموزشي مناسب جهت دروس مختلف متناسب با ماهيت هر درس و تعداد دانشجويان

   21- نظارت مستقيم و مستمر در امر برگزاري تمامي كلاسها( عمومي واختصاصي)

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-16 10:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ