كاركنان حوزه معاونت آموزشي دانشكده پيراپزشكي

 

   

نام ونام خانوادگی : حمیده نامی
مدرک تحصیلی : لیسانس
سمت : مسئول آموزش  
آدرس پست الکترونیکی : 
nami@sums.ac.ir 
تلفن داخلی دانشکده:277
نام ونام خانوادگی : احمد وام دار
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
سمت : مسئول امور اساتید وکارشناس EDO
آدرس پست الکترونیکی: 
amoozesh1@sums.ac.ir 
                   تلفن داخلی دانشکده :279
                            
  
نام ونام خانوادگی : فاطمه بمبئی رو
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
سمت : کارشناس آموزش ( رشته رادیولوژی )
آدرس پست الکترونیکی:
f.bambaeeroo@gmail.com
تلفن داخلی دانشکده :313


نام ونام خانوادگی : راضیه حسینی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس 
سمت : کارشناس آموزش ( رشته علوم آزمایشگاهی ) 
آدرس پست الکترونیکی : 
hosseinira91@yahoo.com 
تلفن داخلی دانشکده : 255


 

نام ونام خانوادگی :سپیده خوش نیت
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
سمت :کارشناس تحصیلات تکمیلی و
کارشناس دفتراستعداددرخشان
تلفن داخلی دانشکده : 275


 
 
نام ونام خانوادگی : فاطمه ثقفی
مدرک تحصیلی :   فوق لیسانس
سمت : کارشناس استاد مشاور
آدرس پست الکترونیکی :
saghafi.fatemeh@yahoo.com
تلفن داخلی دانشکده : 274

 
نام ونام خانوادگی : شوکت محمدی
مدرک تحصیلی : دیپلم 
سمت :  بایگان آموزش و دانشجوئی
تلفن داخلی دانشکده : 273
نام ونام خانوادگی : سعید یزدانی
مدرک تحصیلی : دیپلم
سمت : متصدی امور دفتری وسمعی،بصری
آدرس پست الکترونیکی :
yazdanysaid@yahoo.com
تلفن داخلی دانشکده : 206
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-15 8:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ