كاركنان حوزه معاونت آموزشي دانشكده پيراپزشكي

 

   

نام ونام خانوادگی : حمیده نامی
مدرک تحصیلی : لیسانس
سمت : مسئول آموزش  
آدرس پست الکترونیکی : 
nami@sums.ac.ir 
تلفن داخلی دانشکده:279
نام ونام خانوادگی : احمد وام دار
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
سمت : مسئول امور اساتید وکارشناس EDO
آدرس پست الکترونیکی: 
amoozesh1@sums.ac.ir 
                   تلفن داخلی دانشکده :277
                            
  

نام ونام خانوادگی :سپیده خوش نیت
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
سمت :کارشناس تحصیلات تکمیلی و کارشناس دفتراستعداددرخشان
تلفن داخلی دانشکده : 275


 
 
نام ونام خانوادگی : شوکت محمدی
مدرک تحصیلی : دیپلم 
سمت :  بایگان آموزش و دانشجوئی
تلفن داخلی دانشکده : 273
نام ونام خانوادگی : سعید یزدانی
مدرک تحصیلی : دیپلم
سمت : متصدی امور دفتری وسمعی،بصری
آدرس پست الکترونیکی :
yazdanysaid@yahoo.com
تلفن داخلی دانشکده : 206
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-6 10:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ