فرم ها و راهنماهاي مورد نياز اساتيد و دانشجويان:

 
عنوان فرم فرایندمدارک مورد نیاز
گروه علوم آزمایشگاهیبه وبسایت گروه مربوطه مراجعه شود
گروه رادیولوژیبه وبسایت گروه مربوطه مراجعه شود
  استعدادهای درخشان----- 
 قرارداد حق التدریس حکم کارگزینی
  مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی(EDO)   ---- 
  انتقال کارت دانشجوئی - ارائه مستندات مربوطه
  جابجائی کارت دانشجوئی - ارائه مستندات مربوطه
  انتقال بصورت میهمان کارت دانشجوئی - ارائه مستندات مربوطه
حذف پزشکی کارت دانشجوئی - ارائه مستندات مربوطه
(برگه گواهی پزشک معتمد دانشگاه )
مرخصی تحصیلی کارت دانشجوئی - ارائه مستندات مربوطه
تسویه حساب دانشجویان فرم تکمیل و امضا شده
شيوه نامه ي ارايه ي مقالات جهت
صدور مدرك تحصيلي
چاپ مقاله طبق دستور العمل
مراحل تدوین پایان نامه                                           ------
گزارش پیشرفت پایان نامه
 تکمیل فرم شماره 1 (توسط دانشجو) 
  فرم شماره 2 (توسط استاد راهنما)
اشتغال به تحصیل  کارت دانشجوئی - ارائه مستندات مربوطه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-14 14:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ