کارکنان دفترتوسعه آموزش پزشکی دانشکده پیراپزشکی

 

 

 

  مسئول EDO : دکتر غلامحسین تمدن

  مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی

  شماره تماس: 2295023    داخلی: 253

  پست الکترونیک: Tamadon@sums.ac.ir


  کارشناس EDO: زهرا سخنور

  مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی


 شماره تماس:
2295023    داخلی: 276      

  پست الکترونیک:zahra_sokhanvar@yahoo.com     

       

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-4 14:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ