دفتر مطالعات وتوسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی

 

Education Development Office (EDO)

 

 

 

دفتر مطالعات وتوسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی در مهر ماه سال 86 با هدف ارتقا کیفی آموزش در دانشکده پیراپزشکی تاٌسیس گردید.این دفتر به منظور دستیابی به اهداف یاد شده با بهره گیری از کارشناسان وصاحب نظران آموزش پزشکی ومشارکت اعضای هیاٌت علمی دانشکده نقش های زیر را ایفا می نماید:

 

تجزیه و تحليل و روان سنجی آزمون هاي مورد اجرا در دانشكده

1

تدوين و بازنگري برنامه هاي درسي و كوريكولوم آموزشي و Lesson plan دروس رشته های علوم آزمایشگاهی ورادیولوژِی و دروس عمومی

2

تدوين دفترچه هاي راهنماي مطالعاتي دانشجو در دروس مختلف

3

تدوين دفترچه هاي Log book جهت دروس عملي به منظور اطلاع دانشجويان

4

آموزش اساتيد و دانشجويان و توانمند سازي آنان در قالب برگزاري كارگاه هاي آموزشي مورد نياز

5

همكاري در تدوين برنامه هاي عملياتي دانشكده در راستاي برنامه استراتژيك دانشگاه

6

ارزشيابي كيفي آموزش سالانه و ترمي اعضاء هيات علمي و ارائه گزارش هاي مربوطه به مراجع ذيربط

7

همكاري در انجام ارزشيابي دروني گروه هاي آموزشي و ارزشيابي بيروني با نظارت EDC

8

تجزیه و تحليل و روان سنجی آزمون هاي مورد اجرا در دانشكده

9

پيگيري و اجراي برنامه هاي مركز توسعه آموزش دانشگاه در دانشكده

10

انجام مداخلات آموزشي و پژوهش هاي مرتبط با آموزش و ترغيب و راهنمايي دانشجويان و اساتيد به منظور انجام اينگونه فعاليت ها

11

اجرای تکنولوژی های نوین آموزشی (Micro teaching ، تهیه فیلم و اسلاید های آموزشی و .... )

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-3-21 16:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ