"دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی" 

Education Development Office (EDO)

 

دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی در مهر ماه سال 1386 با هدف ارتقا کیفی آموزش تاسیس گردید. این دفتر به منظور دستیابی به هدف مذکور، با بهره گیری از کارشناسان و صاحب نظران آموزش پزشکی و مشارکت اعضای هیات علمی، نقش های زیر را ایفا می نماید: 


 

 1

تدوين و بازنگري برنامه هاي درسي و كوريكولوم آموزشي و
 Lesson plan دروس رشته های علوم آزمایشگاهی، رادیولوژِی و دروس عمومی

 2

تدوين دفترچه هاي راهنماي مطالعاتي دانشجو در دروس مختلف

3

تدوين دفترچه هاي Log book جهت دروس عملي به منظور اطلاع دانشجويان

4

آموزش اساتيد و دانشجويان و توانمند سازي آنان در قالب برگزاري كارگاه هاي آموزشي مورد نياز

5

همكاري در تدوين برنامه هاي عملياتي دانشكده در راستاي برنامه استراتژيك دانشگاه

6

ارزشيابي كيفي آموزش سالانه و ترمي اعضاء هيات علمي و ارائه گزارش هاي مربوطه به مراجع ذي ربط

7

همكاري در انجام ارزشيابي دروني گروه هاي آموزشي و ارزشيابي بيروني با نظارت EDC

8

تجزیه و تحليل و روان سنجی آزمون هاي مورد اجرا در دانشكده

9

پيگيري و اجراي برنامه هاي مركز توسعه آموزش دانشگاه در دانشكده

10

انجام مداخلات آموزشي و پژوهش هاي مرتبط با آموزش و ترغيب و راهنمايي دانشجويان و اساتيد به منظور انجام اينگونه فعاليت ها

11

اجرای تکنولوژی های نوین آموزشی (Micro teaching ، تهیه فیلم و اسلاید های آموزشی و .... )ارزشیابی اساتید در نیم سال دوم 97-96 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-30 13:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ