هدف ها

هدف کلی :

1-شناسایی،جذب، پرورش ،هدایت و حمایت از دانشجویان با عملکرد های عالی واستعدادهای درخشان دانشکده.

2-ایجاد هماهنگی میان دانشکده و دفتر عملکردها و استعدادهای درخشان دانشگاه

3-پیگیری کمک به فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم جهت دانشجویان عضودفتر

 

اهداف جزئی:

1-تلاش درجهت ارتقاء فردی

الف:فراهم کردن زمینه در جهت اخذ مدرک زبان و تافل

ب: فراهم کردن زمینه درجهت مدارک قهرمانی ورزشی- مدارک هنری مثل بازی در تئاتر و مدرک موسیقی

ه: فراهم کردن زمینه شرکت در 5 کارگاه تحقیقاتی

و:فراهم کردن زمینه جهت کارگاههای اجباری(کارگاه شوق و انگیزش ( بااستعدادها چگونه میتوانند به جامعه خود کمک کنند ) منطق اکتشافات علمی منطق اختراعات پژوهشگران موفق چگونه کار میکنند ؟-کار با حیوانات آزمایشگاهی

ز:فراهم کردن زمینه کارگاههای اختیاری( کارگاههایی با موضوعات دلخواه اکثریت کارگاه روش تحقیق و پروپزال نویسی- کارگاه مقاله نویسی-کارگاه مشکلات بهداشتی کشور- روش تحقیق درمورد مشکلات بهداشتی-برگزاری یک کارگاه براساس سلیقه و علاقه و تسلط-ارائه یک پروپزال تحقیقاتی مشترک بین علوم پزشکی و رشته دلخواه بعداز گذراندن 20 واحد اختیاری و اجرای آن ( تمام پروپزالها دارای این شرایط باشند 1- کاربردی باشند-2- اثرگذار اجتماعی باشند 3 ثروت آفرین یا نگهدارنده ثروت موجود باشند))

2- تلاش در جهت ارتقاء اجتماعی و جامعه نگر

الف: درک یک مشکل در سیستم بهداشت و درمان و ارایه راه حل به شکل پروپزال تحقیقاتی و اجرای آن

ب: درک یک مشکل در سیستم معماری شهری و ارایه راه حل به شکل پروپزال تحقیقاتی

ج: درک یک مشکل فرهنگی و ارایه راه حل به شکل پروپزال تحقیقاتی و اجرای آن

د:درک یک مشکل زیست محیطی وارایه راه حل به شکل پروپزال تحقیقاتی و اجرای آن

ه: شرکت در امورخیریه مرتبط با طب مثل تاسیس مرکز واکسن سازی و ...

و: آموزش به سایر دانشجویان به شکل عملی یا تئوری براساس نظر گروه های آموزشی

*باید از قبل بستر موارد ذکر شده بالا مهیا شده باشد تا فقط بصورت یک ادعا در نیاید باید حمایت های مربوطه زمینه سازی شده باشد

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-30 12:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ