دفتر استعدادهای درخشان


مسئول دفتردکتر علی فرهادی
تحصیلات Ph.D ویروس شناسی
رتبه علمیاستادیار
آدرس الکترونیکیalifarhadi_upm @ yahoo.com
تلفن 2295023 داخلی 257

کارشناس دفتر استعداد درخشان زهرا سخنور
تحصیلات کارشناسی مدیریت آموزشی
تلفن 2295023 داخلی 216
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-8-20 8:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ