"کمیته ها و شوراهای دانشکده پیراپزشکی"


اعضای شورای آموزشی   

ردیفنام و نام خانوادگیسمت اجرایی
دکتر صدیقه شریف زادهرییس دانشکده 
2دکتر غلامحسین تمدن معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 
دکتر ریتا عرب سلغار مدیر گروه علوم آزمایشگاهی 
4دکتر مازیار مهدویمدیر گروه رادیولوژی 
 دکتر بهروز آستانهمدیر گروه مدیکال ژورنالیسم 
دکتر خسرو قاسمیان مدیر گروه عمومی 
فرامرز امین لاریمدیر گروه زبان انگلیسی 
 8 دکتر طاهره کلانتریمسئول استاد مشاور 
9احمد وام دارمسئول امور اساتید 
اعضای کمیته ترفیعات 

ردیفنام و نام خانوادگیسمت اجرایی
1دکتر صدیقه شریف زادهرییس دانشکده
2دکتر غلامحسین تمدنمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
3دکتر رضا فردیدمعاون پژوهشی
4مدیر گروه آموزشی مربوطه
5احمد وام دارمسئول امور اساتیداعضای کمیته منتخب (ارتقا مرتبه علمی)

ردیفنام و نام خانوادگیسمت اجرایی
1دکتر صدیقه شریف زادهرییس دانشکده
2دکتر غلامحسین تمدنمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
3دکتر غلام رضا حاتمنماینده هیات ممیزه دانشگاه
4دکتر رضا فردیدمعاون پژوهشی
5دکتر رضا فردیدنماینده اعضای هیات علمی در کمیته
6مدیر گروه آموزشی مربوطه 
7احمد وام دارمسئول امور اساتید


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-21 8:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ