"کمیته ها و شوراهای دانشکده پیراپزشکی"


اعضای شورای آموزشی   

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
دکتر نسرین شکرپور رییس دانشکده 
2دکتر محمد علی تخشید معاون آموزشی 
دکتر صدیقه شریف زاده معاون تحصیلات تکمیلی 
دکتر ریتا عرب سلغار مدیر گروه علوم آزمایشگاهی 
5دکتر غلام حسن حدادی مدیر گروه رادیولوژی 
 دکتر بهروز آستانهمدیر گروه مدیکال ژورنالیسم 
دکتر خسرو قاسمیان مدیر گروه عمومی 
دکتر امیر یوسف فرهمندی مدیر گروه زبان انگلیسی 
دکتر غلام حسین تمدن مسئول گروه هماتولوژی و EDO 
 10 دکتر طاهره کلانتریمسئول استاد مشاور 
11احمد وام دارمسئول امور اساتید 
اعضای کمیته ترفیعات 

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1دکتر نسرین شکرپوررییس دانشکده
2دکتر محمد علی تخشیدمعاون آموزشی
3دکتر رضا فردیدمعاون پژوهشی
4مدیران گروه های آموزشی
5احمد وام دارمسئول امور اساتیداعضای کمیته منتخب (ارتقا مرتبه علمی)

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1دکتر نسرین شکرپوررییس دانشکده
2دکتر محمد علی تخشیدمعاون آموزشی 
3دکتر غلام رضا حاتمنماینده هیات ممیزه دانشگاه
4دکتر رضا فردیدمعاون پژوهشی
5دکتر رضا فردیدنماینده اعضای هیات علمی در کمیته
6احمد وام دارمسئول امور اساتید


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-2 9:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ