"فرم های اساتید"
فرم ترفیعات سالیانه
فرم گزارش عملکرد اعضای هیات علمی
فرم امتیازات قابل محاسبه جهت تبدیل شدن به وضعیت استخدامی رسمی قطعی
فرم نیازسنجی عضو هیات علمی آموزشی (علوم پایه)
فرم قرارداد حق التدریس
فرم شئونات آموزشی و نظم و انضباط
فرم تفاهم نامه همکاری با اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه
فرم تسویه حساب اعضای هیات علمی
فرم ماموریت های خارج از کشور
فرم ضروریت حضور در ماموریت
فرم درخواست صدور مجوز برای طی دوره های کوتاه مدت خارج از کشور
فرم اخذ مجوز ماموریت
فرم مرخصی اعضای هیات علمی
جدول امتیاز دانش پژوهی فعالیت های مجازی استاد

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-14 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ