"آیین نامه های اعضای هیات علمی"

 


1. آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی
2. آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
3.آیین نامه ارتقای مرتبه علمی 1395
4. امتیاز فرهنگی مورد نیاز جهت ارتقا
5. فرایند ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات علمی گروه های عمومی
6. شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا
7. آیین نامه ارزیابی فعالیت های نوآوری (دانش پژوهی)
8. دستور العمل معادل سازی امتیازات دانش پژوهی
9. شیوه نامه اجرایی ترفیعات و رکود اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
10. دستور العمل ترفیع سالیانه و تعیین رکود علمی
11. آیین نامه اجرایی اعطای پایه تشویقی و جایزه آموزشی به اعضای هیات علمی
12. آیین نامه نحوه انتخاب استاد برتر
13. آیین نامه نظام جامع ارزشیابی آموزشی اعضای هیات علمی
14. آیین نامه فعالیت های مجازی اساتید
15. آیین نامه شئون استادی
16. آیین نامه درخواست صدور مجوز جهت طی دوره های کوتاه مدت خارج از کشور
17. دستور العمل اجرایی ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی
18. فرایند استفاده از ماموریت آموزشی جهت ادامه تحصیل
19. مجوز استفاده از ماموریت آموزشی جهت ادامه تحصیل
20. آیین نامه مرخصی اعضای هیات علمی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-14 8:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ