آئين نامه هاي مربوط به اساتيد ودانشجويان


دانشجويان :                                                                           اساتيد :  

 آئين نامه پوشش دانشجو ( درمحيط هاي بالینی )                          -  آئین نامه های اعضاء هیات علمی 

-  آئين نامه پوشش دانشجو ( درمحيط هاي آموزشی)                           

- قوانين وآئين نامه هاي مربوط به امور آموزش  

- آئين نامه هاي مربوط به دفتر استعداد هاي درخشان

- آئين نامه هاي مربوط به اساتيد مشاور

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-30 11:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ