تعداد: 24  |  صفحات:  1  2  3 

مسابقه سؤال به مناسبت دهه مبارك فجر
   
    1396-11-25
    ادامه ...

برگزاري مسابقه فوتبال دستي دانشجويان پسر
   
    1395-9-2
    ادامه ...

مسابقه "حفظ آيات " با موضوع امر به معروف و نهي از منكر
   
    1395-4-29
    ادامه ...

مسابقه حفظ سوره مباركه "فجر"
   
    1393-9-8
    ادامه ...

طرح آشنایی با مفاهیم قرآنی - سوال شماره 13
   
    1392-6-19
    ادامه ...

طرح آشنایی با مفاهیم قرآنی - شماره 12
   
    1392-6-19
    ادامه ...

طرح آشنایی با مفاهیم قرآنی - شماره 11
   
    1392-6-19
    ادامه ...

طرح آشنایی با مفاهیم قرآنی - سوال شماره 10
   
    1392-6-19
    ادامه ...

طرح آشایی با مفاهیم قرآنی - شماره 9
   
    1392-6-19
    ادامه ...

طرح آشنایی با مفاهیم قرآنی - سوال شماره 8
   
    1392-6-19
    ادامه ...

Page Last Update   :  1396-12-2 14:01        Top of page Print version