شرح وظايف
رديف
عنوان
1
همکاری و نظارت بر فعالیت های تشکل های دانشجویی دانشکده در راستای اهداف و ارزشهای نظام اسلامی و توسعه و سازندگی کشور
 
تبصره1: فعالیت هایی همچون تشکل جلسات مشترک به منظور تبادل نظر و هماهنگ سازی، پیگیری نیازها و مسائل تشکل ها، طراحی و سازماندهی برنامه های مشترک بین تشکل ها از جمله موضوعات قابل تامل در این زمینه است .
2
تنظیم خط مشی ها و برنامه ریزی راهبردی دانشکده در زمینه دانشجویی، فرهنگی و تربیت بدنی با جلب مشارکت دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان در این زمینه
3
برنامه ریزی عملیاتی فعالیت های فرهنگی دانشکده به منظور گسترش و تعمیق مبانی ارزشی در راستای خط مشی ها و برنامه های راهبردی دانشگاه و نظام جمهوری اسلامی
4
هماهنگی فعالیت های فوق برنامه برحسب موضوع با بخش های مرتبط دانشگاه شامل دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، معاونت های دانشجویی- فرهنگی، پژوهشی و آموزشی و دفتر حراست
5
برقراری روابط و همکاری با نهاد های فرهنگی و انقلابی خارج از دانشگاه از طریق هماهنگی با معاونت دانشجویی- فرهنگی دانشگاه و در راستای خط مشی ها و برنامه راهبردی دانشگاه
6
برنامه ریزی و تلاش برای ایجاد گسترش پیوند فعال بین حوزه و دانشگاه
7
مشاوره و مساعدت جهت حل مشکلات فرهنگی- رفاهی دانشجویان
8
نظارت بر فعالیت ها و برنامه های فرهنگی، رفاهی، مشاوره ای، سیاسی و اجتماعی دانشجویان دانشکده
9
پشتیبانی و پیگیری برای تامین منابع مورد نیاز برای برنامه های دانشجویی- فرهنگی
10
تنظیم و ارائه گزارش عملکرد دوره ای و منظم به ریاست محترم دانشکده مربوطه و معاونت محترم دانشجویی فرهنگی دانشگاه در پایان هر ترم
 
   تبصره2: حوزه مسئولیت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده ها متوجه دانشجویان می باشد
 
   تبصره3: نحوه انتخاب معاونین و مدیران دانشجویی فرهنگی دانشکده به قرار ذیل می باشد.
 
      الف) معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده به پیشنهاد رئیس دانشکده و با تایید رئیس دانشگاه یا معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه انتخاب می شود.
      ب) مدیر دانشجویی فرهنگی دانشکده به پیشنهاد معاون دانشجویی فرهنگی و با تایید رئیس دانشکده انتخاب خواهد شد.  

 

اهداف
رديف
عنوان
1
پویایی فضای فرهنگی دانشکده مبتنی بر مبنای فرهنگ اسلامی و ایرانی
2
ارتقای سطح رفاهی و رفع مشکلات صنفی دانشجویان هر دانشکده
3
ایجاد روحیه نشاط و شادابی دانشجویان و ارتقای سطح سلامت جسمانی ایشان

 

  بازگشت

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-3-21 16:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ