فعالیت و عملکرد کارشناس ورزش :


شرح وظايف
رديف
عنوان
1
تشکیل به موقع تیم های ورزشی دانشجویان در مسابقات دانشگاه
2
برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشکده
3
برگزاری برنامه متنوع ورزشی درون دانشکده
4
پیگیری و اجرای برنامه های اعلام شده از طرف تربیت بدنی و شورای سیاستگذاری امور تربیت بدنی و ورزش دانشگاه
5
پیگیری توسعه و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی درون دانشکده
6
تأمین شرایط استفاده بهینه دانشجویان و کارکنان از فضاها و امکانات ورزشی در اوقات فراغت
7
حضور فعال به عنوان سرپرست تیم های ورزشی دانشکده در کلیه مسابقات دانشگاه
8
ساماندهی ورزش کارکنان


برنامه حضور کارشناسان اداره مشاوره در دانشکده ها و خوابگاهها:

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-28 12:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ