عمده فعاليتهاي معاونت دانشجويي فرهنگي مربوط به دو بخش  فرهنگي  و دانشجويي ميباشد.
 

 
شرح وظايف يا خدمات ارائه دهنده معاونت دانشجويي فرهنگي
رديف
عنوان
امور دانشجويي
1

پيگيري موارد مربوط به اداره رفاه دانشجويي از قبيل كمك هزينه تحصيلي،دفترچه بيمه،امور مربوط به سرويس و ...
2
هماهنگي استفاده از خدمات مشاوره اي اداره مشاوره و راهنمايي دانشگاه (حضور فرهنگي مشاور در دانشكده)
3
 
برگزاري مسابقات ورزشي
امور فرهنگي
1

برگزاري جشن ها و مراسم هاي ملي و مذهبي و گراميداشت مناسبت ها
2
برنامه ريزي در زمينه ارتقاء فرهنگي از طريق برگزاري جلسات شوراي فرهنگي و نظرسنجي
3
تجهيز كتابخانه فرهنگي دانشكده پيراپزشكي و ارائه خدمات در زمينه استفاده از آن
4
تجهيز بانك سي دي و ارائه خدمات در زمينه استفاده از آن
5
برگزاري مسابقات فرهنگي و مناسبت هاي ملي و مذهبي
6
هماهنگي استفاده دانشجويان از وسيله رفت و برگشت امور دانشجويي
7
برنامه ريزي در زمينه فعاليت هاي هنري (كلاس هاي آموزشي و نمايشگاه آثار هنري)
8
برگزاري دوره هاي آموزشي (تفسير ، تجويد ، روانخواني قرآن كريم و ...)
9
همكاري با تشكل هاي دانشجويي در زمينه اجراي فعاليت هاي فرهنگي


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-2 13:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ