معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشكده حوزه اي است كه با هماهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و بر اساس سیاست‌های شورای فرهنگی و با بهره‌گیری از منابع ، توانمنديها و ظرفيتهاي موجود دانشجویی و پرسنلي در سطح دانشكده - و بر حسب لزوم در سطح دانشگاه-  فعاليت مي نمايد. مجموعه فعاليتهاي اين معاونت در دو بخش فرهنگي و دانشجويي تعريف و مشتمل بر اهداف سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجراء، هدایت ، نظارت و ارزیابی کلیه امور فرهنگی و فوق برنامه، ورزش، تربیت بدنی و فراهم کردن تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای فرهنگی دانشجویان مي گردد.

 

 

 

 
 فعاليتهاي معاونت  فرهنگي و دانشجويي 
رديف

امور دانشجويي

1
پيگيري موارد مربوط به اداره رفاه دانشجويي از قبيل كمك هزينه تحصيلي،دفترچه بيمه،امور مربوط به سرويس و ...

2
هماهنگي استفاده از خدمات مشاوره اي اداره مشاوره دانشگاه 
3
مديريت و انجام امور تربيت بدني دانشكده و برگزاري مسابقات درون دانشكده اي، درون دانشگاهي، شركت در مسابقات دانشگاهها و المپيادهاي ورزشيامور فرهنگي


1


برگزاري جشن ها و مراسم هاي ملي و مذهبي و گراميداشت مناسبت ها

2

برنامه ريزي در زمينه ارتقاء فرهنگي از طريق برگزاري جلسات شوراي فرهنگي و نظرسنجي

3

برنامه ريزي در زمينه فعاليت هاي هنري (كلاس هاي آموزشي و نمايشگاه آثار هنري)

4

برگزاري دوره هاي آموزشي (علمي، فرهنگي، اجتماعي و ...)

5

برگزاري مسابقات فرهنگي و مناسبت هاي ملي و مذهبي

6

هماهنگي فعاليتهاي تشكلهاي دانشجويي (مديريت و هماهنگي فعاليتهاي انجمن علمي، فعاليتهاي كانون هاي دانشجويي).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-23 8:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ