كارشناس مشاوره :

نام و نام خانوادگي  :  طاهره زارعي
  
پست الكترونيك    :     
                                                                                                                           

حضور در دانشكده    :  
سه شنبه ها  - ساعت 10  الي   13

مكان مشاوره : ساختمان شماره- طبقه همكف- اتاق امور اساتيد


جهت ثبت نام و تعيين نوبت به دفتر معاونت فرهنگي دانشكده مراجعه فرمائيد.
                                                                                                                                     

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-28 14:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ