مدیر فرهنگی دانشجویی
    


   مدير امور فرهنگي و دانشجويي :

 
                                                                                           نام و نام خانوادگی  :  لیلا زارع

                                                                                           مدرك تحصيلي   کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی

                                                                                           تلفن محل کار   :  
2294720 داخلی   227
 
شرح وظايف
رديف
عنوان
1
بررسي و ارسال صورتجلسات شوراي فرهنگي
2
بررسي و ارسال صورتجلسات شوراي امر به معروف و نهي از منكر
3
بررسي نامه هاي دريافتي و ارسالي جهت پيگيري و اقدام مورد نظر
4
تنظيم و بررسي برنامه ماهانه مناسبات فرهنگي
5
پيگيري و بايگاني اسناد مالي هزينه هاي فرهنگي
6
برنامه ريزي برنامه معارفه دانشجويان جديدالورود و مراسم دانش آموختگي دانشجويان 
7
برگزاری مراسم ملي و مذهبي 
8
نظارت و هماهنگي بر فعاليتهاي فرهنگسراي نهاد رهبري و تشكلهاي دانشجويي 
9
تنظيم برنامه عملياتي معاونت فرهنگي
10
 بروز رساني و درج اخبار وبسايت معاونت فرهنگي
11
بررسي و پيگيري گزارش فعاليتهاي شوراي صنفي دانشجويان
12
بررسي و پيگيري گزارش فعاليتهاي انجمنهاي علمي دانشجويان
13
... ساير موارد مربوط به معاونت فرهنگي 


                                                                                                                                                                                                                    

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-3 11:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ