نام و نام خانوادگي:
 
نسرين شكرپور 

مرتبه علمي:‌
 استاد                    

سمت : 
رئيس دانشكده پيراپزشكي  

مدرك تحصيلي :
دكتراي  تخصصي  

رشته تحصيلي:  
Applied Linguistic از دانشگاه سیدنی استرالیا

پست الكترونيكي:
shokrn @ sums.ac.ir


تلفن محل کار:
2289113
 

دكتر شكرپور

شرح وظایف ریاست دانشکده

1-     نظارت بر امور آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اداري مالي دانشكده و برطرف كردن مشكلات و موانع موجود در هرحوزه به منظور هموار كردن مسير علمي فرهنگي دانشجويان و گام برداشتن در جهت ارتقاء دانشكده در همه امور

2-     مديريت دقيق بر طراحي و اجراي برنامه استراتژيك يك ساله، پنج ساله و ده ساله دانشكده

3-     نظارت بر حسن انجام شرح وظايف گروه هاي آموزشي راديولوژي، علوم آزمايشگاهي، زبان، معارف اسلامي و عمومي(شامل تربيت بدني، فارسي، كامپيوتر)

4-     مسئوليت امور مربوط به آزمايشگاه غربالگري نوزادان استان

5-     ارتباط با مسئولين محترم دانشگاه از طريق شركت در شوراهاي مختلف جهت پيگيري امور مربوط به دانشكده

6-     تلاش درجهت ارتقاء علمي و عملي اعضاي هيئت علمي، كاركنان و دانشجويان

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-22 11:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ