واحد حفاظت فيزيكي :


 مسئول حفاظت فیزیکی فردی است که مسئولیت کل نیروهای حفاظت فیزیکی و وظیفه برقراری نظم و امنیت در حوزه استحفاظی مربوطه را دارد.    - مسئول واحد حفاظت فیزیکی دانشکده : روح اله دادمهرنیا

   

شماره تماس:
           240-32270238           شماره داخلی 201 - 202 - 203شرح وظایف مسئول حفاظت فیزیکی :
  • اجرا و نظارت بر اجرای دستورات سازمانی و فرامین صادره از سوی ریاست .
  • رعایت شئونات و اخلاق حسنه با مراجعه کنندگان به واحد         ( کارکنان ، دانشجویان و ارباب رجوع ) .
  • کسب اطلاع از وضعیت حفاظتی حوزه استحفاظی و اتخاذ تدابیر مناسب در زمان وقوع حوادث .
  • حضور موثر و به موقع  در حوزه استحفاظی و ارسال گزارشات مشکوک به معاونت حفاظت فیزیکی حراست .
  • هماهنگی کامل با ریاست واحد و مسئول حفاظت فیزیکی حراست دانشگاه .
  • تنظیم گزارشات و فرم های مربوطه و ارسال به صورت روزانه و ماهیانه به مسئول حفاظت فیزیکی دانشگاه .
  • حفظ آمادگی ، اجرای کلاس های آموزشی تئوری و تنظیم برنامه کاری کارکنان حفاظت فیزیکی واحد .
  • ثبت ورود و خروج اعضای هیئت علمی .
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-5 11:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ