نام و نام خانوادگي:
 
صدیقه شریف زاده

مرتبه علمي:‌
 دانشیار                   

سمت : 
رئيس دانشكده پيراپزشكي  

مدرك تحصيلي :
دكتراي تخصصي ایمنی شناسی

رشته تحصيلي:  
دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پست الكترونيكي:
sharifsd @ sums.ac.ir


تلفن محل کار:
32289113
 

 

شرح وظایف ریاست دانشکده

1-     نظارت بر امور آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اداري مالي دانشكده و برطرف كردن مشكلات و موانع موجود در هرحوزه به منظور هموار كردن مسير علمي فرهنگي دانشجويان و گام برداشتن در جهت ارتقاء دانشكده در همه امور

2-     مديريت دقيق بر طراحي و اجراي برنامه استراتژيك يك ساله، پنج ساله و ده ساله دانشكده

3-     نظارت بر حسن انجام شرح وظايف گروه هاي آموزشي راديولوژي، علوم آزمايشگاهي، زبان، معارف اسلامي و عمومي(شامل تربيت بدني، فارسي، كامپيوتر)

4-     مسئوليت امور مربوط به آزمايشگاه غربالگري نوزادان استان

5-     ارتباط با مسئولين محترم دانشگاه از طريق شركت در شوراهاي مختلف جهت پيگيري امور مربوط به دانشكده

6-     تلاش درجهت ارتقاء علمي و عملي اعضاي هيئت علمي، كاركنان و دانشجويان

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-22 8:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ