بخش خدمات فني داراي دو بخش مهم است:
1-فهرستنويسي فارسي و لاتين
ورود اطلاعات كتاب و موادی كه از بخش سفارشات كتابخانه به  بخش فهرست نويسي ارسال می شود توسط کتابدار صورت می پذیرد.
2-آماده سازي
كتاب يا منبعي كه مرحله فهرست نویسی آن به پایان رسید، به بخش آماده سازی ارسال میشود. آماده ساز برای آن ليبل، کارت امانت و برگه سررسید کتاب(برگشت کتاب)  تهيه نموده و چسبانده و به  بخش امانت (مخزن ) و یا مرجع  ( و یا محل نگهداری سایر منابع) منتقل می نماید.
                   
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-30 11:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ