کتابخانه و پایگاه عرضه اطلاعات پزشکی دانشکده پیراپزشکی دارای بخش های مختلفی می باشد و هدف از آنها ایجاد محیطی است که مراجعه کننده به راحتی بتواند نیازهای اطلاعاتی خود را برطرف کند.

این بخش ها عبارتند از:

1- بخش مرجع                         

2-بخش نشريات

3- بخش امانت

4- بخش خدمات فني  
                                              

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-30 11:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ