پرسش هاي متداول
    
1- شرايط عضويت در كتابخانه دانشكده پيراپزشكي چيست؟
پاسخ: براي عضويت در كتابخانه دانشكده پيراپزشكي بايد دانشجوي در حال تحصيل اين دانشكده باشيد. تكميل فرم عضويت، داشتن يك قطعه عكس 3*4 پشت نويسي شده، بهمراه داشتن كارت دانشجويي الزامي ست.

2- چه تعداد كتاب و براي چه مدت زمان ميتوان امانت گرفت ؟
پاسخ: دانشجويان دانشكده پيراپزشكي در مقطع كارشناسي، كارداني به كارشناسي تعداد 3 عدد كتاب براي مدت 1 هفته ميتوانند امانت بگيرند كه اين مدت بشرط اطلاع دادن دانشجو دو بار و هربار به مدت يك هفته قابل تمديد است.
دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد تعداد 5 كتاب و طبق مدت زمان فوق ميتوانند كتاب به امانت ببرند.
كتابخانه در مورد ساير دانشجويان دانشكده هاي ديگر دانشگاه علوم پزشكي حاضر به همكاري در محل كتابخانه ميباشند و دانشجويان ميتوانند در محيط از كتابها استفاده كنند و با اينحال جهت رفاه اين دانشجويان يك كتاب عمومي به مدت يك هفته امانت داده ميشود.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-30 10:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ