کتابخانه دانشکده پیراپزشکی به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با پایگاههای اطلاعاتی، کارگاههای
اموزشی جهت سال تحصیلی 97-96 مطابق زمانبندی زیر را برگزار می نماید.
علاقمندان می تواند با مراجعه به کتابخانه جهت حضور در کارگاهها ثبت نام نمایند.

تلفن تماس جهت ثبت نام: 32295023 داخلی 295

                                                                        برنامه کارگاه های مهرماه 96 کتابخانه دانشکده پیراپزشکی

روز هفته
تاریخ
ساعت
محل برگزاری
موضوع کارگاه
سه شنبه96/07/1112-13سالن بهارآشنایی با روشهای صحیح جستجو
یک شنبه96/07/1612-13سالن بهارpubmed
دوشنبه96/07/2412-13سالن بهارscopus
یکشنبه96/07/3012-13سالن بهارclinicalkey


                                                            **************************

                                                                                  
                                                                                                 برنامه برگزاري كارگاههاي بانكهاي اطلاعاتي پزشكي نيمسال اول 96 - 95پايگاه اطلاعاتي

تاريخ برگزاري

ساعت برگزاري

محل برگزاري

پايگاههاي اطلاعاتي(pubmed)12/7/9513 - 11:30كلاس كامپيوتر 2
بانك اطلاعاتي Elsevier10/8/9513 - 11:30كتابخانه
بانك اطلاعاتي Scopus24/8/9513 - 11:30كتابخانه
بانك اطلاعاتي Pubmed15/9/9513 - 11:30كتابخانه
بانك اطلاعاتي ProQuest29/9/9513 - 11:30كتابخانه
بانك اطلاعاتي Wiley13/10/9513 - 11:30كتابخانه
بانك اطلاعاتي ISI ( Web of knowledge27/10/9513 - 11:30كتابخانه


لطفا جهت نامنويسي به كتابخانه مراجعه فرمائيد.
********************************************************
 


 
برنامه کارگاه های آموزشی بانک های اطلاعاتی مهر و آبان 1393
 
ردیف
نام کارگاه
تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری
مکان
اطلاعات جهت ثبت نام
1
Clinical key
یکشنبه
6/7/93
15-13
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی
32295023
داخلی 295
2
Proquest
چهارشنبه
9/7/93
 
15-13
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی
32295023
داخلی 295
3
Pubmed
شنبه
12/7/93
10-8
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی
32295023
داخلی 295
4
Science direct
یکشنبه
20/7/93
15-13
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی
32295023
داخلی 295
5
بانک های اطلاعاتی فارسی
چهارشنبه
23/7/93
15-13
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی
32295023
داخلی 295
6
Open sources
یکشنبه
27/7/93
15-13
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی
32295023
داخلی 295
7
Proquest
یکشنبه
3/8/93
15-13
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی
32295023
داخلی 295
8
Clinical key
چهارشنبه
4/8/93
15-13
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی
32295023
داخلی 295
9
Open sources
شنبه
10/8/93
10-8
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی
32295023
داخلی 295
10
Endnote
یکشنبه
11/8/93
15-13
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی
32295023
داخلی 295
11
Pubmed
چهارشنبه
21/8/93
15-13
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی
32295023
داخلی 295
12
Science direct
شنبه
24/8/93
10-8
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی
32295023
داخلی 295
13
بانک های اطلاعاتی فارسی
یکشنبه
25/8/93
15-13
کتابخانه دانشکده پیراپزشکی
32295023
داخلی 295
 
*******************************************************

كارگاه آموزشي بانكهاي اطلاعاتي Elsivier , pubmed, ... -دانشكده پيراپزشكي - مخصوص دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد -  تاريخ دوشنبه 15/07/1392 ( برگزار شد )

كارگاه آموزشي بانكهاي اطلاعاتي فارسي - دانشكده پيراپزشكي، كلاس كامپيوتر 1 - شنبه 4/08/1392 - ساعت 13-15

كارگاه آموزشي بانكهاي اطلاعاتي لاتين - دانشكده پيراپزشكي، كلاس كامپيوتر 1 - يكشنبه 5/08/1392 - ساعت 8-10

كارگاه آموزشي بانكهاي اطلاعاتي لاتين-دانشكده پيراپزشكي ، كلاس كامپيوتر 2 - دوشنبه 13/08/1392 - ساعت 10-12

كارگاه آموزشي بانكهاي اطلاعاتي لاتين - دانشكده پيراپزشكي، كلاس كامپيوتر 2- سه شنبه 14/08/1392 - ساعت 13-15
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-30 10:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ